Yêu Ai Để Không Phải Khóc – Cảm âm Sáo Trúc, Cảm âm Kalimba


Cảm âm Yêu ai để không phải khóc:

Khi tình yêu nhạt phai
Re do re do re 
Chẳng ai nhận lỗi do mình đã sai… 
Re sol la sib sol fa sol fa
Chỉ đơn giản lặng im và đi
Re sol la sol la sol la 
Chỉ cần không thấy… nhau
Re do re fa …..re
Buông để không phải đau
Re do re do re 
Còn nhớ, còn thương em bỏ phía sau… 
Re sib, sol la fa fa sol fa
Lặng lẽ bước giọt lệ héo hon
Re fa sol fa sol re2 do2
Nỗi đau ai giữ trọn…? 
Sib la la sib sol

Em khóc nấc sau ngày chia tay
Sib do2 re2 sib sol do2 do2 
Anh biết, nhưng vờ không hay
Sib do2, sib sol sib-do2 do2 
Tựa như cả ngàn mũi dao
Re re# re re# sib la
Giày xéo nơi tim thét gào…
Sol sib la la sib fa
Một người bước,  một người cứ mãi ngóng trông
Sib do2 re2, sol sol re2 re#2 re2 do2
Thời gian sẽ làm cho cả hai thay lòng
Sib do2 do2 sib do2 re2 do2 do2 sib 
Hẹn yêu mãi một đời… Nay lỡ buông tay xa rời…? 
Sol la sib re# re#….La sib la la la sol 

Em đâu cần một người lắng lo cho em
Sib la sol sol sol fa2 mi2 mi2 mi2 
Chỉ cần người nói em nghe xem
Sol sol la mi2 re2 re2 re2 
Chuyện cuộc đời mấy ai đôi khi
Sol sol sol re#2 re2 re2 re2 
Rời đi nói câu biệt ly… 
Sol la sib la sol la 
Anh nói lời ngọt ngào em biết phải làm sao? 
Sib la sol fa sol mi2 fa2 re#2 re2 re#2
Vô tâm với em quen rồi! 
Fa2 fa2 sol2 fa2 re#2 re2
Khoé môi nghẹn lời… Xin lỗi lại thôi
Sib la sol sol….Do2 re2 sib do2
Yêu ai để không phải khóc… Trong vô vọng. 
Do2 do2 sib do2 re2 re2…
Em khóc nấc sau ngày chia tay
Sib do2 re2 sib sol do2 do2 
Anh biết, nhưng vờ không hay
Sib do2, sib sol sib-do2 do2 
Tựa như cả ngàn mũi dao
Re re# re re# sib la
Giày xéo nơi tim thét gào…
Sol sib la la sib fa
Một người bước,  một người cứ mãi ngóng trông
Sib do2 re2, sol sol re2 re#2 re2 do2
Thời gian sẽ làm cho cả hai thay lòng
Sib do2 do2 sib do2 re2 do2 do2 sib 
Hẹn yêu mãi một đời… Nay lỡ buông tay xa rời…? 
Sol la sib re# re#….La sib la la la sol 

Em đâu cần một người lắng lo cho em
Sib la sol sol sol fa2 mi2 mi2 mi2 
Chỉ cần người nói em nghe xem
Sol sol la mi2 re2 re2 re2 
Chuyện cuộc đời mấy ai đôi khi
Sol sol sol re#2 re2 re2 re2 
Rời đi nói câu biệt ly… 
Sol la sib la sol la 
Anh nói lời ngọt ngào em biết phải làm sao? 
Sib la sol fa sol mi2 fa2 re#2 re2 re#2
Vô tâm với em quen rồi! 
Fa2 fa2 sol2 fa2 re#2 re2
Khoé môi nghẹn lời… Xin lỗi lại thôi
Sib la sol sol….Do2 re2 sib do2
Yêu ai để không phải khóc… Trong vô vọng. 
Do2 do2 sib do2 re2 re2…

Em đâu cần một người lắng lo cho em
Sib la sol sol sol fa2 mi2 mi2 mi2 
Chỉ cần người nói em nghe xem
Sol sol la mi2 re2 re2 re2 
Chuyện cuộc đời mấy ai đôi khi
Sol sol sol re#2 re2 re2 re2 
Rời đi nói câu biệt ly… 
Sol la sib la sol la 
Anh nói lời ngọt ngào em biết phải làm sao?
Sib la sol fa sol mi2 fa2 re#2 re2 re#2
Vô tâm với em quen rồi! 
Fa2 fa2 sol2 fa2 re#2 re2
Khoé môi nghẹn lời… Xin lỗi lại thôi
Sib la sol sol….Do2 re2 sib do2
Yêu ai để không phải khóc… Trong vô vọng. 
Do2 do2 sib do2 re2 re2…
Đã quá trễ khi anh cố ôm em thật chặt sau lưng
Sib do2 re2 do2 do2 re2 sib sib sol sol sib-do2 do2 
Chẳng còn bật khóc khi em mơ kí ức ta từng là duy nhất
Sib la sib fa2 fa2 fa2 fa2 mi2 mi2 re#2 sib sib re2 re#2 re2
Của nhau mà sao… không giữ? 
Re2 re#2 re2 re#2…sol2 la2
Đánh giá