Bước Qua Đời Nhau (Lê Bảo Bình) – Cảm âm Sáo Trúc, Cảm âm Kalimba

Cảm âm Bước qua đời nhau:

Mình bước qua đời nhau , để làm nhau đau 
Re la sol fa la, fa la do2 do2
Để làm nhau khóc gặp nhau ko muốn chào. 
Fa la do2 re2, do2 re2 do2 re2 la
Mình bước đời nhau, để lại thương đau 
Re la sol fa la,fa la do2 do2
Để lại vệt sâu có xoá mờ đc đâu
La la do2 re2 fa2 mi2 re2 do2 re2
Mình đã từng hạnh phúc, phải ko anh ơi 
Fa la sol fa la, fa la do2 do2
Mình từng chung lối khổ đau lẫn tiếng cười 
La la do2 re2 do2 re2 do2 re2 la
Mình đã luôn từng nói, à ko thể chưa 
Fa la sol fa la, la do2 la do2 
Mình từng thế ước mãi ko bao giờ xa.
La la do2 re2 fa2 mi2 re2 do2 re2

Điệp Khúc:
Mà cớ sao ta giờ đây bước qua đời nhau 
La fa2 mi2 re2 do2 re2 re2 do2 la do2
Rồi trái tim ta phải đau nhớ nhung vì nhau
La fa2 mi2 re2 do2 re2 re2 do2 sol la
Và có khi nào em thấy tiếc nuối về ngày xưa , 
La fa2 mi2 re2 do2 re2 re2 re2 la la do2
Vội vàng quá để mình mất nhau. 
La la re2 re2 re2 la sol 
Ngày ấy giá anh và em chúng ta đừng cố chấp 
La fa2 mi2 re2 do2 re2 re2 do2 sol la la 
Ngày ấy giá anh và em chúng ta bình tĩnh hơn.
La fa2 mi2 re2 do2 re2 re2 do2 sol do2 la
Ngày đấy giá anh kìm nén mỗi khi mình cãi vã, 
La fa2 mi2 re2 do2 re2 re2 do2 sol la la
Để 2 ta 2 ta sẽ ko bước qua đời nhau.
La do2 re2 re2 re2 la2 sol2 mi2 re2 do2 re2
Đánh giá