Truyền Thái Y (Ngô Kiến Huy) – Cảm âm Sáo Trúc, Cảm âm Kalimba

Cảm âm Truyền Thái Y:

 Em gì ơi ! Em nơi nào cho anh biết tên
La sol la ! La sol mi sol la do2 la 
Chẳng biết em đã được ai hôn lấy em mỗi ngày
Do2 re2 re2 re2 do2 re2 re2 mi2 re2 do2 la
Anh gặp em đã nhiều lần nhưng tim rối bời
La sol la la sol mi sol la do2 la 
Vì thế cứ mãi nhìn lén ở phía sau mà thôi
Do2 re2 re2 re2 do2 re2 re2 mi2 re2 mi2 la2
Ngất ngây trời mây
Do2 la sol la 
Khi em nói câu xin chào
Re2 re2 mi2 re2 do2 la
Chàng trai bao lâu theo sau
La re2 re2 re2 re2 re2
Em đã để ý
Re2 re2 do2 mi2
Tiến lại được em
Do2 la sol la
Hương thơm toả thật diệu kì
Re2 re2 mi2 re2 do2 la
Dừng lại một phút
Do2 do2 do2 sol2
Anh muốn nói
Re2 re2 mi2

Truyền thái y đi
La la2 mi2 re2
Anh đã say mất luôn lối về
Re2 do2 re2 mi2 re2 do2 la
Từng tiếng âm thanh
La la2 mi2 re2
kia làm anh đảo điên
Re2 do2 re2 fa2 mi2
Truyền thái y đi
La la2 mi2 re2
Em đẹp như bức tranh Điêu Thuyền
Re2 do2 re2 mi2 re2 do2 la
Nàng đã mang anh 
La la2 mi2 re2
đi về nơi cảnh tiên muôn vạn điều hay
Re2 do2 re2 mi2 re2 do2 la sol la 

Lalalalala papapapa
La la la la, re2 mi2 re2 mi2 re2
Papapapa Truyền Thái Y đi Truyền Thái Y (x2)
Mi2 re2 mi2 re2, sol do2 la sol do2 la
Đắm say giai điệu này cùng nhau em nhé
Mi2 re2 do2 la la la do2 re2 mi2
Chẳng ai có thể chia cách đôi ta
Mi2 re2 do2 la la do2 la la 
Chén rượu cuối cùng lạc vào nơi tiên cảnh
Mi2 re2 do2 la la la do2 re2 mi2 
Em ơi em đừng lo
Re2 re2 re2 do2 re2 
Vì anh ở ngay đây rồi
Do2 re2 mi2 re2 do2 la 
Đánh giá