Ứng dụng Slow Surf 4/4 vào các bài hát

Bài 13: Ứng dụng Slow Surf 4/4 vào các bài hát
Link khóa học Full: https://www.guitarshare.vn/2020/08/khoa-hoc-guitar-em-hat-cho-nguoi-moi.html

Đánh giá