SLOW SURF 4/4 – HƯỚNG DẪN BALLAD RẢI

Bài 12: SLOW SURF 4/4 – HƯỚNG DẪN BALLAD RẢI
Link khóa học Full: https://www.guitarshare.vn/2020/08/khoa-hoc-guitar-em-hat-cho-nguoi-moi.html

Đánh giá