Âm giai Trưởng trên Guitar và cách tính – Nhạc lý cho Guitar (Bài 7)

 Âm giai và Tone Giọng

    Hầu hết âm nhạc dựa vào tone giọng, một lựa chọn sử dụng bảy nốt nhạc tạo thành một tập hợp được gọi là âm giai. Âm giai là một chuỗi 7 nốt nhạc là một tập hợp con của 12 nốt. Các nốt này tuân theo một công thức nào đó.

    Âm giai đầu tiên bạn sẽ học là âm giai Đô trưởng, được hình thành bằng cách chơi 7 nốt nhạc tự nhiên với những tên nốt không trùng nhau (Ví dụ: A và A♭ không thể ở cùng một âm giai Đô trưởng.). 

Tại sao E và F hoặc B và C không có cách dấu thăng giáng giữa chúng?

     Quãng tám được chia thành 12 nốt và tên riêng cho 7 nốt (CDEFGAB), nên 12 nốt sẽ là: C – C♯ hay D♭ – D – D♯ hay E♭- E – F – F♯ hay G♭ – G – G♯ hay A♭- A – A♯ hay B♭ – B. Không có chỗ cho E♯ hoặc C♭ vì nếu có, chúng ta sẽ có 14 nốt khác nhau trong một quãng tám — và là một tập hợp các nốt rất khác nhau.

    Khi bạn chơi âm giai Đô trưởng, nó có vẻ quen thuộc không? Nếu vậy, đó là vì nó đã được sử dụng trong hầu hết các bản nhạc kể từ năm 1500 sau Công nguyên và hầu hết mọi người đã nghe hàng nghìn giờ âm nhạc dựa trên thang âm này.

    Âm giai có hai yếu tố: 

 • Thứ nhất: nốt gốc hoặc nốt thấp nhất của thang âm — trong trường hợp này là C. Khi bạn chơi thang âm từ C đến C cao hơn, bạn sẽ nghe thấy C là nốt gốc. 
 • Thứ hai: tất cả các nốt khác mà bạn đã chơi trên đường đến nốt C cao sẽ được nghe thấy có vẻ liên quan hay xuôi tai.

Xây dựng âm giai trưởng

   
    Một sự di chuyển lên hai nốt được gọi là một cung. Di chuyển chỉ một nốt được gọi là nửa cung. Chúng ta có thể thấy rằng âm giai C này (ô được tô màu) được hình thành bằng cách bắt đầu từ gốc của âm giai là C, sau đó di chuyển qua các nốt âm giai: một cung, một cung, nửa cung, một cung, một cung, một cung, nửa cung. Đây chính là công thức của âm giai trưởng. Mô hình này cơ bản đến mức nó sẽ là nền tảng của tất cả các khái niệm âm nhạc khác mà chúng ta sẽ tìm hiểu sau này. Học cách chơi âm giai, gọi tên các nốt và ghi nhớ công thức các bước rất cần thiết để học thuộc âm giai này.

Trước khi tiếp tục, bạn có thể tìm hiểu rõ hơn cấu tạo và công thức hình thành nên âm giai trưởng tại bài viết: Âm Giai là gì ? Vị trí và công thức của Âm giai trưởng


    Đô trưởng không phải là âm giai trưởng duy nhất. Nếu chúng ta chọn bất kỳ nốt nào, chẳng hạn như E, và lặp lại chuỗi một cung và nửa cung này, chúng ta sẽ có một âm giai mới: Âm giai Mi trưởng. Các nốt sẽ thay đổi. Chúng ta phải có dấu thăng và dấu giáng, C trưởng là âm giai trưởng duy nhất không có dấu thăng hoặc dấu giáng.
Âm giai Mi trưởng sẽ là: E F F♯ G G♯ A A♯ B C C♯ D D♯ E

✎Luyện tập

 • Nhớ công thức: Cung – Cung – nửa – cung – cung – cung – nửa
 • Tập điền vào các âm giai khác:
  • – C:   C  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
  • – G:   G  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
  • – F:   F  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
  • – D:   D  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
  • – B♭:  B♭ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
  • – A:   A  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
  • – E♭:  E♭ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Sau khi điền các hợp âm bạn có thể kiểm tra đáp án và luyện tập nó trên đàn Guitar tại đây: Tất cả vị trí của Âm Giai Trưởng (All THE MAJOR SCALE)
4.4/5 - (5 votes)