Xây dựng Hợp Âm từ Âm Giai Trưởng – Nhạc lý cho Guitar (Bài 8)

Tính Hợp Âm từ Âm Giai

Khi chơi âm giai C trưởng, ta hãy xem xét các khả năng hài hòa trong nhóm nốt nhạc này. Sự hài hòa chỉ đơn giản là sự kết hợp của nhiều cao độ. Nhưng làm thế nào để chúng ta kết hợp các cao độ? Chúng ta có kết hợp ngẫu nhiên chúng với nhau và hy vọng chúng sẽ nghe thử xem hay không? Đó là một cách để làm điều đó. Tuy nhiên, có một phương pháp có tổ chức hơn mang lại sự hiểu biết sâu sắc hơn.

    Kiểm tra các nốt của âm giai Đô trưởng và xem mối quan hệ của chúng trên biểu đồ vẽ các nốt theo thứ tự từ thấp đến cao.

Phương pháp cơ bản để xây dựng Hợp Âm

    Hầu hết các hợp âm trong nhạc Pop có thể được tạo ra bằng cách sử dụng một phương pháp đơn giản là xếp các nốt thành từng nhóm ba nốt.
    Phương pháp phổ biến nhất để tạo hợp âm từ thang âm này là thêm hai nốt nữa vào mỗi nốt, sử dụng bậc ba. Hãy xem xét nốt đầu tiên, C, để tạo hợp âm từ nốt này, chúng ta sẽ bắt đầu trên C, bỏ qua âm tiếp theo (D) và thêm E. Sau đó, chúng ta sẽ bỏ qua âm tiếp theo (F) và thêm G. Điều này. tạo ra CEG.
    Khi ba nốt này được chơi cùng nhau, chúng tạo ra hợp âm C trưởng. So sánh âm này với âm giai trưởng C cho thấy hợp âm được tạo ra từ nốt thứ nhất, thứ ba và thứ năm của âm giai trưởng C. Lưu ý tiếp theo của chúng tôi là D. Khi chúng tôi lặp lại quá trình này, chúng tôi có cấu hình D-F-A.
    Đây cũng sẽ là một hợp âm trưởng, phải không? Hiện tại, hãy giả sử trong nốt D. D có hai dấu thăng: F♯ và C♯. Trong nốt D, một hợp âm trưởng sẽ có các nốt D-F♯-A. Bởi vì hợp âm D của chúng ta được xây dựng từ các nốt của âm trưởng C chứ không phải âm Đô giai trưởng, chúng ta phải hạ F♯ xuống F để phù hợp với âm giai của chúng ta. Điều đó có nghĩa là thay vì tạo ra một hợp âm trưởng, chúng ta đã tạo ra một hợp âm thứ.
Nếu bạn vẫn chưa rõ thì hãy tham khảo lại bài viết về Nhạc Lý căn bản: Hợp âm là gì ? Hợp âm được Cấu tạo Như thế nào ?

Hợp âm Trong Tone Đô

    Tất cả các hợp âm còn lại của đô đều là hợp âm trưởng hoặc hợp âm thứ, ngoại trừ hợp âm thứ 7 (diminished), B. Nốt B có năm dấu thăng: F♯, C♯, G♯, D♯ và A♯. Giống như hợp âm D, khoảng cách giữa nốt đầu tiên của hợp âm này – B – và nốt thứ ba – D – đã được thu hẹp lại. Tuy nhiên, trong khóa của B, nốt thứ năm là F♯.
So sánh ba loại hợp âm để chắc chắn rằng chúng ta hiểu tại sao một hợp âm được gọi là trưởng, thứ hoặc hợp âm 7. Đó là tất cả về khoảng cách của các nốt được hòa âm — khoảng cách của chúng từ gốc của chúng. Lấy hợp âm C trưởng làm ví dụ:

Hợp Âm Đô trưởng

 

    C có một bậc 3 trưởng giữa gốc (C) và (E), và một bậc ba trưởng giữa  (E) và (G). Đó là lý do tại sao nó là một hợp âm trưởng.

Hợp âm Rê Thứ

Đối chiếu hợp âm C với Dm
Rê thứ – Dm có một bậc ba thứ giữa gốc (D) và (F), nhưng vẫn có bậc 3 trưởng giữa (F) và (A).

Hợp âm B7

Xem qua hợp âm Si giảm
    B7 có một bậc 3 thứ giữa gốc (B) và (D); và một bậc 3 thứ giữa gốc (D) và (F). Đó là lý do tại sao nó là một hợp âm giảm dần.
Những hợp âm này cũng nghe rất khác nhau. Hợp âm trưởng nghe vui tai. Hợp âm thứ nghe có vẻ buồn. Hợp âm giảm 7 nghe có vẻ bồn chồn.

✎Luyện tập

Ghi nhớ các công thức của hợp âm và chữ số La Mã (bậc của nó)
Luyện tập tính các hợp âm cơ bản:
 • C :… – … – …
 • D :… – … – …
 • E :… – … – …
 • F :… – … – …
 • G :… – … – …
 • A :… – … – …
 • B :… – … – …
 • Cm :… – … – …
 • Dm :… – … – …
 • Em :… – … – …
 • Fm :… – … – …
 • Gm :… – … – …
 • Am :… – … – …
 • Bm :… – … – …
 • C7 :… – … – …
 • D7 :… – … – …
 • E7 :… – … – …
 • F7 :… – … – …
 • G7 :… – … – …
 • A7 :… – … – …
 • B7 :… – … – …

 

 

 

5/5 - (3 votes)