Ai là người thương em (Quân A.P) – Cảm âm sáo trúc, Cảm âm Kalimba

Cảm âm Ai là người Thương em:

Người con gái anh từng yêu sao rồi? 
Fa sol la, la sol la, sol mi 
Có một mình đi dưới mưa lúc buồn? 
Fa mi re sol la sol mi đô. 
Lệ còn rơi khi ngồi xem thước phim buồn? 
Fa sol la,la sol la, rê2 đô2 sol
Ôm thật chặt vào ai khóc như đứa trẻ? 
Fa mi re mi fa la sol, mi re 
Người con gái anh từng yêu quên rồi 
Fa sol la,la sol la, sol mi
Có những chiều tay nắm tay ngóng đợi 
Fa mi re sol la sol, mi đô. 
Hoàng hôn xuống ta kề vai nói những lời 
Fa sol la,la sol la, rê2 mi2 đô2 
Rằng đôi ta sẽ chỉ cần nhau thôi 
La đô2 rê2 rê2 đô2 sol,đô2 rê2 
hà ha ha ha há ha hà ha
La đô2 rê2 mi2 fa2 mi2 đô2 rê2 
Điệp khúc:
Cô gái anh yêu hay quan tâm anh và nhắc anh bao điều 
sol2 la2 sol2 fa2, fa2 fa2 fa2 , mi2 rê2 sol2 mi2 rê2 đô2. 
Em thích hoa hồng và mùa đông được anh ôm phía sau lưng 
Sol2 la2 sol2 fa2,rê2 fa2 sol2,fa2 sol2 la2 sib2 la2 sol2
Em nói bên anh qua bao nơi em cảm thấy rất nhẹ nhàng 
Sol2 la2 sol2 fa2, fa2 fa2 fa2, mi2 rê2 sol2 mi2 rê2 đô2. 
Vậy giờ ai là người cho em yên bình?
La đô2 rê2 đô2 fa2 sol2 mi2 rê2 
Em muốn xa anh khi yêu thương đang gìn giữ vẫn an lành 
Sol2 la2 sol2 fa2, fa2 fa2 fa2,mi2 rê2 sol2 mi2 rê2 đô2 
Xóa những hi vọng một tình yêu và hai trái tim xanh 
Sol2 la2 sol2 fa2,rê2 fa2 sol2,fa2 sol2 la2 sib2 la2 sol2 
Quên hết bao năm đi bên em anh thật không thể làm được 
Sol2 la2 sol2 fa2,fa2 fa2 fa2, mi2 rê2 sol2 mi2 rê2 đô2 
Người mình thương giờ chẳng nhớ tên quen thuộc 
La2 đô2 rê2 đô2 (la2) sol2 mi2 rê2 
Người mình thương giờ chẳng nhớ tên anh rồi
La2 đô2 rê2 đô2 (la2) sol2 mi2 rê2 
Đánh giá