Gió vẫn hát (Long Phạm) – Cảm âm Sáo trúc, Cảm âm Kalimba

Thương thì thương thế thôi biết bao đêm dài lòng anh ngóng trông
Do2 la do2 mi2 re2 do2 si la sol mi sol re2 do2
Ở nơi ấy phía xa xa đại dương
Re2 mi2 fa2 mi2 re2 re2 do2 mi2
Trái đất vẫn xoay, vẫn xoay tròn hai người yêu nhau
Do2 do2 mi2 re2, si la sol sol mi si do2 do2
Chờ mong đến một ngày ta thuộc về nhau
Re2 mi2 fa2 si si si la si do2
Anh vẫn đứng đây bên khung cửa sổ
Do2 do2  mi2 re2 la sol re mi
Anh vẫn đứng đây chờ nắng lên
Do2 do2 mi2 re2 sol sol2 mi2
Còn em giờ đang nơi đâu có hay chăng buồn nắng khẽ vai gầy
La do2 la do2 re2 re2, si la sol re2 mi2 re2 do2
Người yêu hỡi anh nhớ tiếng em à ơi!
Re2 mi2 fa2 re2 mi2 mi2 re2 si do2

ĐK:
Gió vẫn hát thành lời
La2 la2 la2 mi2 re2 re2
Mặc kệ bây đang bay về trời
Mi2 fa2 sol2 sol2 sol2 re2 mi2
Ở nơi đây gió lay buồn biết bao nhiêu
Re2 mi2 fa2 mi2 re2 do2 sol2 fa2 mi2
Và những nỗi nhớ một thời
La2 la2 la2 mi2 re2 re2
Người đi xa bên hiên sao không về đây
Mi2 fa2 sol2 sol2 sol2 mi2 mi2 re2 mi2
Người yêu ơi hãy về đây bên anh
Re2 mi2 fa2 mi2 re2 si do2 do2
[DD2:]
Bao ngày anh ngóng trông đã bao đêm rồi, anh vẫn ngóng trông
Do2 la do2 mi2 re2 do2 si la sol sol mi re2 do2
Ở nơi ấy phía xa xa trùng mây
Re2 mi2 fa2 mi2 re2 re2 do2 mi2
Bao lời anh hát lên trái tim anh dành trao đến em
Do2 la do2 mi2 re2 si la sol mi do2 re2 do2
Người yêu hỡi anh chỉ yêu riêng mình em thôi
Re2 mi2 fa2 re2 mi2 re2 si do2 do2
ĐK:
Gió vẫn hát thành lời
La2 la2 la2 mi2 re2 re2
Mặc kệ bây đang bay về trời
Mi2 fa2 sol2 sol2 sol2 re2 mi2
Ở nơi ấy gió lay buồn biết bao nhiêu
Re2 mi2 fa2 mi2 re2 do2 sol2 fa2 mi2
Và những nỗi nhớ một thời
La2 la2 la2 mi2 re2 re2
Người đi xa bên hiên sao không về đây
Mi2 fa2 sol2 sol2 sol2 mi2 mi2 re2 mi2
Người yêu ơi hãy về đây bên anh
Re2 mi2 fa2 mi2 re2 si do2 do2
Tình yêu đó anh chỉ trao riêng mình em thôi
Re2 mi2 fa2 re2 mi2 re2 si do2 do2
Dù ngày mai bão giông ngập tràng
Do2 mi2 sol2 la2 la2 la2 mi2 re2 
Thì tình yêu anh trao em mãi mãi
Mi2 fa2 sol2 si2 si2 do3 do3
Người yêu ơi anh chỉ yêu riêng mình em thôi
Re2 mi2 fa2 re2 mi2 re2 si do2 do2
Đánh giá