Yêu cầu tối thiểu để bắt đầu học fingerstyle

Bài 4: Yêu cầu tối thiểu để bắt đầu học fingerstyle

Video này nằm trong khóa học Guitar Fingerstyle Cơ bản của Haketu (Share miễn phí) : https://www.guitarshare.vn/2019/04/khoa-hoc-guitar-fingerstyle-co-ban.html

Đánh giá