Những kỹ thuật cơ bản trong fingerstyle

Bài 5: Những kỹ thuật cơ bản trong fingerstyleVideo này nằm trong khóa học Guitar Fingerstyle Cơ bản của Haketu (Share miễn phí) : https://www.guitarshare.vn/2019/04/khoa-hoc-guitar-fingerstyle-co-ban.html
5/5 - (2 votes)