Thích Thì Đến (Lê Bảo Bình) – Tab Guitar PDF

Tab Thích thì đến:
Hợp âm Thích thì đến:

Hợp âm viết ở Tone [Am] – Tone gốc Bm: Capo 2
Vòng hợp âm: [F] [G] [Em] [Am]
Verse:
[F] Ta còn gì để nói, [G] chấm dứt là cách tốt thôi
[Em] Hai người dưng ngược lối, [Am] suy nghĩ chi em ơi
[F] Thà cớ chi níu kéo, [G] khi cuộc tình ta đã héo [Em] khô
Anh phải lùi lại [Am] một bước.
T-ĐK:
Trả cho em sự [F] tự do trả cho em những lời [G] nói dối
Trả cho em những vết [Em] thương em xếp ngăn nắp vào anh [Am] bao ngày
Người dưng không cần [F] quan tâm yêu đương gì đâu [G] hỏi thăm
Hôm nay anh vấp [Em] ngã chỉ biết nhìn xa [Am] xăm.
ĐK:
Người ấy là lựa [F] chọn tuyệt vời của em thì em [G] hãy
Ngước nhìn về bên [Em] ấy cớ sao lại nhìn về bên [Am] này
Có chăng sự tự [F] do em nói với anh không như [G] ý
Em xem anh là [Em] nơi em thích thì đến không thì [Am] đi.
Em có bao giờ [F] nghĩ là anh đớn đau bao năm [G] tháng
Anh không hề than [Em] trách hay níu kéo em dù nửa [Am] lời
Bởi vì yêu em [F] thôi nên anh đành phải ngậm [G] ngùi
Nấp sau những mong [Em] muốn nhất thời của em [Am] vậy thôi.
Bridge: (lên nửa tone)
Người ấy là lựa [F#] chọn tuyệt vời của em thì em [Ab] hãy
Ngước nhìn về bên [Fm] ấy cớ sao lại nhìn về bên [Bbm] này
Có chăng sự tự [F#] do em nói với anh không như [Ab] ý
Em xem anh là [Fm] nơi em thích thì đến không thì [Bbm] đi.
Em có bao giờ [F#] nghĩ là anh đớn đau bao năm [Ab] tháng
Anh không hề than [Fm] trách hay níu kéo em dù nửa [Bbm] lời
Bởi vì yêu em [F#] thôi nên anh đành phải ngậm [Ab] ngùi
Nấp sau những mong [Fm] muốn nhất thời của em [Bbm] vậy thôi. 
Đánh giá
Exit mobile version