Astronomia (Meme song) – Guitar Tab Tutorial

     Astronomia là 1 bản nhạc EDM được sản xuất bởi Tony Igy vào năm 2010. Bản nhạc này sau đó được phối lại bởi Vicetone vào năm 2014 và trở nên phổ biến trong rất nhiều những video trên Youtube và Tik Tok. Trong đó, phổ biến nhất là những video dạng Epic Fail Vác quan tài nhảy múa meme.

Video Tab:
Đánh giá