Tạo giai điệu như thế nào khi chúng ta chơi fingerstyle?

Bài 9: Tạo giai điệu như thế nào khi chúng ta chơi fingerstyle?Video này nằm trong khóa học Guitar Fingerstyle Cơ bản của Haketu (Share miễn phí) : https://www.guitarshare.vn/2019/04/khoa-hoc-guitar-fingerstyle-co-ban.html
Đánh giá