Nhịp và điệu – áp dụng khi chơi fingerstyle

Bài 7: Nhịp và điệu – áp dụng khi chơi fingerstyleVideo này nằm trong khóa học Guitar Fingerstyle Cơ bản của Haketu (Share miễn phí) : https://www.guitarshare.vn/2019/04/khoa-hoc-guitar-fingerstyle-co-ban.html
Đánh giá