Phải Chăng Em Đã Yêu (JUKY SAN) – Cảm âm Sáo Trúc, Cảm âm Chuẩn

 

Cảm âm Phải chăng em đã yêu:

Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên
Sol la do2 sol2 mi2, mi2 re2 mi2, do2 sol re2
Phải chăng em đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy
Sol la do2 sol2 fa2, fa2 mi2 fa2, mi2 do2 re2 mi2
Tình yêu ta ngất ngây, xây được chín tầng trời mây,
Sol la do2 sol2 mi2, mi2 re2 mi2, do2 sol re2
khuất xa mờ, Ánh lên từng giấc mơ ngày có anh.
Sol2 re2 do2, fa2 mi2 do2, fa2 mi2 do2 , re2 do2
Cuộc đời em vốn, chỉ là đường thẳng mà thôi
La la do2 mi2, sol sol sol sol la re2
Mà sao tình cờ gặp anh, em rẽ ngang qua đời
Fa do2 si si si do2, si do2 si la sol
Vài người vội vã, vội đến rồi đi
La la do2 mi2, sol sol2 si do2
Mà sao em yêu anh đâu cần nghĩ suy
Fa do2 do2 do2 do2, do2 si re2 do2
Từng đêm nhớ mong về người, Biết anh còn chờ đợi
Do2 re2 mi2 do2 la la, mi2 re2 sol sol sol
Chơi vơi bao đêm em thấy đủ rồi
Do2 do2 do2 do2, si do2 la sol
Ngàn tia nắng anh gần lại, Ánh dương màu mắt xanh ngời
Do2 re2 mi2 do2 la la, mi2 re2 sol  sol2 re2 do2
Lóe lên ngàn giấc mơ còn trong đời
Fa2 mi2 do2, fa2 mi2 do2 re2 do2
[Điệp Khúc:]
Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên
Sol la do2 sol2 mi2, mi2 re2 mi2, do2 sol re2
Phải chăng em đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy
Sol la do2 sol2 fa2, fa2 mi2 fa2, mi2 do2 re2 mi2
Tình yêu ta ngất ngây, xây được chín tầng trời mây,
Sol la do2 sol2 mi2, mi2 re2 mi2, do2 sol re2
 khuất xa mờ, Ánh lên từng giấc mơ ngày có anh.
Sol2 re2 do2, fa2 mi2 do2, fa2 mi2 do2 , re2 do2
Trái đất vốn lạ thường, Mà sao em cứ đi nhầm đường
Do2 do2 do2 la la, sol la si si si sol sol
Lạc vào tim anh lẻ loi, Đằng sau chữ yêu đây là thương
Mi fa sol la do2 si, sol la si sol sol mi sol
When you call me a baby
Sol do2 do2 do2 do2 la
Make me so crazy
Si si si sol
My heart is breaking slowly
Si si si si sol sol
Chầm chậm bờ môi khẽ trôi, Ôi mình yêu thật rồi
Mi fa sol la mi2 re2, re2 do2 re2 do2 do2
Tình cờ biết nhớ những lúc ngây thơ
Do2 do2 sol2 sol2 , sol2 sol2 mi2 mi2
Tình cờ lắm lúc chỉ biết vu vơ
Sol2 sol2 sol2 sol2 mi2 mi2
Tình cờ bơ vơ lạc trong những giấc mơ
Sol2 sol2 sol2 la2 si2 la2 sol2 mi2
Lắm lúc chỉ muốn nói anh mãi thương em
Sol2 sol2 sol2 sol2 sol2, sol2 sol2 mi2 mi2
Nhưng trong tim bâng khuân chẳng biết có ai xem này
Sol2 sol2 sol2 sol2 sol2,la2 mi2 re2 do2 do2
Vì chữ thương nặng lắm đâu thể phơi bày
Do2 fa2 mi2 do2, fa2 mi2 do2 re2 do2
[Điệp Khúc:]
Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên
Sol la do2 sol2 mi2, mi2 re2 mi2, do2 sol re2
Phải chăng em đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy
Sol la do2 sol2 mi2, mi2 re2 mi2, do2 sol re2
Tình yêu ta ngất ngây, xây được chín tầng trời mây,
Sol la do2 sol2 mi2, mi2 re2 mi2, do2 sol re2
 khuất xa mờ, Ánh lên từng giấc mơ ngày có anh.
Sol2 re2 do2, fa2 mi2 do2, fa2 mi2 do2 , re2 do2
Yêu hay không yêu, Thương em anh hãy nói
Do2 do2 do2 do2, do2 do2 do2 re2 re2
Trao nhau đôi môi, Rồi sẽ trở thành đôi
Do2 do2 do2 do2, si do2 si mi sol
Em đang chơi vơi, Liệu anh có bước tới
Do2 do2 do2 do2, sol do2 do2 re2 re2
Chầm chậm nói đôi lời, khiến em chợt vui cười
Do2 do2 fa2 mi2 do2, fa2 mi2 do2 re2 do2
Đánh giá