INTERNET LOVE (hnhngan) – Hợp Âm Chuẩn

 

Hợp âm Internet Love (Tone D):

verse 1:
chưa bao giờ em [D]nghĩ rằng anh là gu của em đâu
chưa bao giờ em [Bm]nghĩ rằng em, will fall in love with you
mà giọng [G]nói ngọt ngào cất ra từ headphone
say [A]đắm cồn cào, lỡ yêu rồi mất [A7]khôn
 
chưa bao giờ em [D]nghĩ là ta, hợp nhau đến như vậy
cách xa ngàn cây [Bm]số mà ta, vẫn luôn biết nhau làm gì
chẳng cần [G]nói một lời nhưng thói quen mình vẫn chung
chẳng cần [A]báo một lời nhưng thấu hiểu lòng nhớ [A7]nhung
 
pre-chorus:
vì bông hoa tàn phai ngày [D]ấy, anh đã tưới lên tình yêu
rực hồng ôi cùng nhau mình [Bm]cháy, cháy lên từng vết son
giờ làm [G]sao để anh hiểu lòng em nhiều hơn
bằng ca [A]khúc mà hai mình ta cùng nghe được [A7]không?
 
chorus:
tình là [D]thế,
oh baby em và anh là superstar đêm này
bởi vì [Bm]thế,
i go insane everytime anh bên mình
[G]em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh
i will [A]keep you safe inside my angel [A7]wings
 
là một [D]phút,
oà lên rằng sao trời không mang anh về
vì đã [Bm]có nhiều đêm, nhiều hương men nặng nề
[G]em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh
u’ll be [A]safe inside my angel [A7]wings.
 
verse 2:
em mong rằng anh [D]đã, thấy những gì cần [Bm]thấy,
để ý câu từ em [G]viết, để ý từng lời em [A]hát, cho [A7]anh.
 
chưa bao giờ em [D]nghĩ, là anh, ngọt ngào đáng yêu như vậy
the fact you [Bm]think, that i, look beautiful this way
vì đâu [G]mấy ai hiểu cách trân trọng chính em
và đâu [A]mấy ai hiểu cách trân trọng chính [A7]anh
 
pre-chorus:
vì bông hoa tàn phai ngày [D]ấy, anh đã tưới lên tình yêu
rực hồng ôi cùng nhau mình [Bm]cháy, cháy lên từng vết son
giờ làm [G]sao để anh hiểu lòng em nhiều hơn
bằng ca [A]khúc mà hai mình ta cùng nghe được [A7]không?
 
chorus:
tình là [D]thế,
oh baby em và anh là superstar đêm này
bởi vì [Bm]thế,
i go insane everytime anh bên mình
[G]em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh
i will [A]keep you safe inside my angel [A7]wings
 
là một [D]phút,
oà lên rằng sao trời không mang anh về
vì đã [Bm]có nhiều đêm, nhiều hương men nặng nề
[G]em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh
u’ll be [A]safe inside my angel [A7]wings.

Đánh giá