Lắng Nghe Mùa Xuân Về – Cảm âm Chuẩn, Cảm âm Sáo Trúc

 

Cảm âm Lắng nghe mùa xuân về:

Giọt mưa nào rơi thật êm 
Sol la sol la sol la 
trên phố phường
sol la re
Mùa hương nào thơm thật thơm
Sol la sol la sol la
 trong gió thoảng
 sol la re
Và em đợi anh đợi anh
Fa sol fa sol fa sol
 như đã hẹn
 fa sol do
Nghe trong mưa đêm mùa xuân 
Mi mi mi mi re mi
lặng lẽ sang.
 re fa mi 
Phải chăng mầm non mùa xuân
Sol la sol la sol la
 đang hé nở
 sol la re
Phải chăng nụ hoa mùa xuân
Sol la sol la sol la
 đang hé nở
 sol la re
Phải chăng ngày xuân đầu tiên 
Fa sol fa sol fa sol 
đang gõ cửa
fa sol do
Khi anh trông em ung dung 
Mi mi mi mi mi mi 
bên thềm nhà.
mi re re 
Kìa tiếng chim rộn hót xa vời,
Re2 fa2 mi2 re2 fa2 mi2 re2
Cánh hoa đào bỗng như cười, 
Fa2 mi2 re2 fa2 mi2 re2
báo tin mùa xuân về
re2 do2 la re2 la 
Kìa bóng đêm mùa cũ đâu rồi,
Re2 fa2 mi2 re2 fa2 mi2 re2
Với em chỉ thấy xanh ngời, 
Fa2 mi2 re2 fa2 mi2 re2
lá hoa của xuân tươi, 
re2 do2 la re2 re2,
rồi anh tới.
 mi2 fa2 sol2
Và chúng ta lại đón giao thừa,
Re2 fa2 mi2 re2 fa2 mi2 re2 
Phút giây lặng lẽ mong chờ, 
Fa2 mi2 re2 fa2 mi2 re2, 
lắng nghe mùa xuân về
re2 do2 la re2 la 
Để biết ta còn mãi trong đời,
Re2 fa2 mi2 re2 fa2 mi2 re2 
Phút mong chờ ấy tuyệt vời,
Fa2 mi2 re2 fa2 mi2 re2
 chứa chan niềm tin yêu, 
re2 do2 la re2 re2, 
kìa anh tới.
mi2 fa2 sol2
 
Giọt mưa nào rơi thật êm
Sol la sol la sol la
 trên phố phường
 sol la re
Mùa hương nào thơm thật thơm 
Sol la sol la sol la
trong gió thoảng
 sol la re
Và em đợi anh đợi anh 
Fa sol fa sol fa sol 
như đã hẹn
fa sol do
Nghe trong mưa đêm mùa xuân
Mi mi mi mi re mi
 lặng lẽ sang.
 re fa mi 
Phải chăng mầm non mùa xuân 
Sol la sol la sol la 
đang hé nở
sol la re
Phải chăng nụ hoa mùa xuân 
Sol la sol la sol la
đang hé nở
 sol la re
Phải chăng ngày xuân đầu tiên
Fa sol fa sol fa sol 
 đang gõ cửa
fa sol do
Khi anh trông em ung dung
Mi mi mi mi mi mi
 bên thềm nhà.
 mi re re 
 
Kìa tiếng chim rộn hót xa vời,
Re2 fa2 mi2 re2 fa2 mi2 re2
Cánh hoa đào bỗng như cười,
Fa2 mi2 re2 fa2 mi2 re2, 
 báo tin mùa xuân về
re2 do2 la do2 la
Kìa bóng đêm mùa cũ đâu rồi,
Re2 fa2 mi2 re2 fa2 mi2 re2
Với em chỉ thấy xanh ngời, 
Fa2 mi2 re2 fa2 mi2 re2
lá hoa của xuân tươi, 
Re2 do2 la re2 re2 
kìa anh tới 
mi2 fa2 sol2
Và chúng ta lại đón giao thừa,
Re2 fa2 mi2 re2 fa2 mi2 re2 
Phút giây lặng lẽ mong chờ, 
Fa2 mi2 re2 fa2 mi2 re2, 
lắng nghe mùa xuân về
re2 do2 la re2 la 
Để biết ta còn mãi trong đời,
Re2 fa2 mi2 re2 fa2 mi2 re2 
Phút mong chờ ấy tuyệt vời,
Fa2 mi2 re2 fa2 mi2 re2
 chứa chan niềm tin yêu, 
re2 do2 la re2 re2,
kìa anh tới.
 mi2 fa2 sol2
Kìa tiếng chim rộn hót xa vời,
Re2 fa2 mi2 re2 fa2 mi2 re2
Cánh hoa đào bỗng như cười,
Fa2 mi2 re2 fa2 mi2 re2, 
 báo tin mùa xuân về
re2 do2 la do2 la
Kìa bóng đêm mùa cũ đâu rồi,
Re2 fa2 mi2 re2 fa2 mi2 re2
Với em chỉ thấy xanh ngời, 
Fa2 mi2 re2 fa2 mi2 re2
lá hoa của xuân tươi, 
Re2 do2 la re2 re2 
kìa anh tới 
mi2 fa2 sol2
Và chúng ta lại đón giao thừa,
Re2 fa2 mi2 re2 fa2 mi2 re2 
Phút giây lặng lẽ mong chờ, 
Fa2 mi2 re2 fa2 mi2 re2, 
lắng nghe mùa xuân về
re2 do2 la re2 la 
Để biết ta còn mãi trong đời,
Re2 fa2 mi2 re2 fa2 mi2 re2 
Phút mong chờ ấy tuyệt vời,
Fa2 mi2 re2 fa2 mi2 re2
 chứa chan niềm tin yêu, 
re2 do2 la re2 re2,
kìa anh tới.
 mi2 fa2 sol2
mùa xuân về
mi2 fa2 re2
Đánh giá