Nhịp (Rhythm) là gì ? – Nhạc lý Cơ Bản cho Guitar (Bài 3)

Nhịp điệu có ứng dụng gì?

    Tất cả các bài nhạc đều có một nhịp điệu cụ thể và nhịp điệu này có thể được xác định bằng cách sử dụng một ngôn ngữ rõ ràng được gọi là ký hiệu âm nhạc.

     Nhịp điệu bao gồm các nhạc cụ chỉ nhằm hỗ trợ nhịp điệu, chẳng hạn như chơi trống hoặc vỗ tay. Nhưng nó cũng bao gồm hợp âm, giai điệu và bất kỳ nhạc cụ nào khác mà bạn có thể nghe thấy trong một bài hát hoặc sáng tác khác.

Nhịp điệu là gì?

    Chúng ta sẽ tìm hiểu một số nguyên tắc cơ bản về ký hiệu âm nhạc cần thiết để mô tả và chơi nhịp điệu, giai điệu và hợp âm.

Nhịp điệu đề cập đến cách âm nhạc được chơi theo thời gian. Trong âm nhạc hiện đại, nhịp điệu thường được tổ chức thành các nhóm gồm bốn nhịp. Nhóm bốn này là đơn vị cơ bản của nhịp điệu. Sẽ có một ký hiệu (như hình trên) ở đầu bản nhạc.

Nếu chúng ta hình dung một nốt nhạc kéo dài thì nó sẽ dài bốn nhịp. 

Có thể hiểu bốn nhịp này như thế nào? Một tay trống có thể chơi chúng, hoặc họ có thể im lặng, nhưng được tính bởi những người biểu diễn. Hãy tưởng tượng rằng những nhịp điệu này tạo thành một khung thời gian vô hình để các nhạc sĩ có thể sắp xếp nhịp điệu của họ (hình bên dưới).

Một ví dụ là giây trên đồng hồ tích tắc. Một giây luôn là khoảng thời gian bằng nhau, cho dù ai đó có đếm nó hay không.

Chia nhịp

    Hãy tưởng tượng rằng một nốt nhạc của chúng ta có độ dài là bốn nhịp và được cắt thành hai nốt ngắn hơn. Nếu chúng ta cắt đều, kết quả là hai nốt nhạc.

    Nếu chúng ta cắt đôi chúng một lần nữa, thì bây giờ chúng ta sẽ có đơn vị đo lường cơ bản: 4 nốt một phần tư.

Bây giờ chúng ta đã đạt đến đơn vị đo lường cơ bản, chúng ta có thể tiếp tục chia nhỏ nó bằng cách cắt nó làm đôi. Một phần tư lưu ý bị cắt một nửa sẽ mang lại 2 nốt 1/8, và những nốt đó, khi bị cắt một nửa, sẽ mang lại 2 nốt 1/16. Và bảng bên dưới sẽ cho ta biết giá trị và tên gọi của chúng:

Chúng ta có thể hình dung độ dài của các nốt nhạc bằng cách sắp xếp chúng thành một kim tự tháp từ dài nhất đến ngắn nhất. Mỗi khi chúng ta bước một bước xuống kim tự tháp, số lượng nốt mà chúng ta có thể đưa vào sẽ tăng gấp đôi.

✎Luyện Tập

  1. Gõ lên một bề mặt nào đó và thực hiện bằng lời nói đếm các nhịp . Ví dụ 1 nốt tròn là “1…..1….1…” và lặp lại, sau đó đến 2 nốt trắng: “1-2…..1-2….”, và đến 4 nốt đen: “1-2-3-4……1-2-3-4….”. Bạn đang sử dụng tay để đếm và giọng nói của bạn để thực hiện nhịp điệu thực tế.
  2. Khi bạn có thể thực hiện việc này, hãy lặp lại nó, nhưng chuyển ngẫu nhiên từ nhóm này sang nhóm khác cho đến khi bạn có thể thực hiện bất kỳ nhóm nào trong số chúng một.
Đánh giá