Người ta nói – Ưng Hoàng Phúc – Cảm âm Kalimba, Sáo trúc, Tab Kalimba

Kết quả hình ảnh cho cảm âm người ta nói

Có một người vẫn yêu một người

Mi2 La La Mi2 Re2 Sol Sol

Vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về

Do2 Fa Fa Do2 Si Do2 Re2 La Sol

Tháng ngày buồn ấp ôm kỷ niệm
Mi2 La La Mi2 Re2 Sol Sol

Hát một mình hát cho nỗi nhớ đong đầy.
Do2 Fa Fa Do2 Si Do2 Re2 La Sol

ĐK:
Người ta cứ nói đừng quá yêu
Do2 Re2 Mi2 Mi2 La Mi2 Re2

Người ta cứ nói đừng quá tin
Si Do2 Re2 Re2 Sol Re2 Do2

Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời.
La Si Do2 Do2 Fa Fa Fa Do2 Si Do2 Re2 La Sol

Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau
Do2 Re2 Mi2 Mi2 La Mi2 Re2

Đừng nên cố bước cùng nỗi đau
Si Do2 Re2 Re2 Sol Re2 Do2

Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn.
La Si Do2 Do2 Fa Fa Do2 Re2 Si Do2 Do2 Re2 Do2 Do2Đánh giá