Đồi hoa mặt trời – Hoàng Yến Chibi | Cảm Âm Kalimba, Sáo Trúc, Tab Kalimba

Hình ảnh có liên quan
Mi Sol La La Sol Mi
Mi Sol Si Sol Mi Sol Mi
Mi Sol La La Sol Rê
Rê Mi Sol La Si Đố La
Đố Si Đố Mi La Rế Si
La Sol La La Sol Mi
Đố Si Đố Mi La Rế Si
La Sol La La Si Đố Mí

Đoạn Kết:

Rế Mí Đố Đố Mí Rế Sól
Rế Mí Đố Đố La Đố Mí
Si La Sol Sol La Si Đố
Đố Si La La Si Đố Mí
Rế Mí Đố Đố Mí Rế Sól
Rế Mí Đố Đố La Đố Mí
Si La Sol Sol La Si Đố
Đố Si La La Si Đố Mí
Rế Mí Mí Đố Đố
Đánh giá