Không Yêu Đừng Gây Thương Nhớ – Cảm âm Sáo Trúc, Cảm âm Kalimba

Cảm âm Không yêu đừng gây thương nhớ:

Nếu anh đang mơ về một người con gái khác 
Sol2 do2 do2 do2 sol do2 re2 mi2 mi2 
Nếu anh đang tìm niềm vui từ ai đó khác 
Sol2 do2 do2 sol sol do2 do2 re2 mi2 mi2 
Cứ nói ra hết đừng để e mãi chờ mong 
Sol2 sol2 mi2 fa2 mi2 mi2 fa2 sol2 la do2
Dẫu tim buồn đau nhưng em sẽ ko níu giữ
Sol2 fa2 mi2 fa2 fa2 fa2 mi2 fa2 sol2 sol2
Nếu không yêu em xin anh đừng gây nhớ thương 
Sol2 do2 do2 do2 do2 do2 sol re2 mi2 re2
Đừng cứ khiến em ngập trong những nghĩ suy về anh 
Sol2 sib2 la2 sol2 sol2 la2 la2 sol2 mi2 sol2
Hãy để em hiểu rằng anh thuộc về ai mất rồi 
Fa2 sol2 sol2 la2 do2 fa2 mi2 mi2 fa2 sol2 do2
Chỉ là em đang yêu đơn phương thế thôi 
Sol la mi2 mi2 mi2 mi2 mi2 mi2 re2

[Điệp Khúc]
Cuộc tình này tan vỡ rồi, tan vỡ rồi, tan vỡ rồi 
Sol sol sol re2 mi2 sol, re2 mi2 sol, re2 mi2 sol 
Mọi chuyện dường như đã kết thúc dù chưa có lúc bắt đầu yêu
Sol sol sol re2 mi2 mi2 sol re2 mi2 mi2 mi2 la re2 
Mình chẳng bên nhau cũng bởi vì
La mi2 re2 do2 do2 la sol
Lựa chọn con tim ta chẳng thể theo lí trí 
La la si do2 do2 la la do2 re2 re2 
Gặp nhau làm chi để em cứ đợi, em chứ chờ mà anh hững hờ 
Sol la sol la sol re2 mi2 sol, re2 mi2 sol sol re2 mi2 sol
Thì ra yêu đơn phương rất khó em biết phải thế nào đây? 
Sol la do2 re2 re2 mi2 mi2 re2 mi2 mi2 mi2 la do2 
Vì trái tim anh chẳng có em
La mi2 re2 do2 la la sol
Thì thôi em chỉ biết lùi về phía sau 
La si do2 do2 do2 la la mi2 re2
Nhìn theo anh 
Sib do2 do2 
Đánh giá