Vong Tiện ( 忘羡 ) – Cảm âm Sáo trúc, Cảm âm Kalimba

Cảm âm Vong Tiện (忘羡 – Trần tình lệnh OST) :

 Theo tiếng sáo cô độc oán hận
Mi2 do2 la si sol mi
Mây đêm khuya không tan
La si do2 re2 sol la
Đúng sai đều qua không trở lại
Mi2 do2 la si la sol
Đã tỉnh sao có thể chỉ là hồi mộng
Fa sol la re2 do2 si la si
Trong hồng trần sao tránh khỏi được mất
Do2 re2 mi2 mi2 re2 la si sol la la2 sol2
Đao phong lạnh tràn đầy nhiệt huyệt
Do2 re2 mi2 sol2 re2 mi2
Núi cao sông dài
Re2 mi2 sol2 do2
Một tiếng cầm vang
Si do2 mi2 sol-la
Trần tình chưa tuyệt
Sol sol2 mi2 do2
Hoa lau trong nắng tựa như sương
Do2 re2 do2 mi2 sol2 la2

[ĐK]
Nguyện một bầu sinh tử bi thương tế thiếu niên
Do2 mi2 sol2 do3 si2 la2 sol2 mi2 re2 sol2 mi2
Ánh trăng tựa như xưa vẫn bâng khuâng
La si do2 la si la2 sol2 mi2
Chẳng bằng tiêu sái vượt biển sóng lớn
Re2 mi2 sol2 do3 si2 la2 sol2 mi2 mi2 do3 la2
Một khúc thiên nhai du dương
La2 sol2 la2 do3 si2 la2 sol2 la2
Nguyện một bầu sinh tử bi thương tế thiếu niên
Do2 mi2 sol2 do3 si2 la2 sol2 mi2 re2 sol2 mi2
Ánh trăng tựa như xưa vẫn bâng khuâng
La si do2 la si la2 sol2 mi2
Chẳng bằng tiêu sái vượt biển sóng lớn
Re2 mi2 sol2 do3 si2 la2 sol2 mi2 mi2 do3 la2
Một khúc thiên nhai du dương
La2 sol2 la2 do3 si2 la2 sol2 la2
Đánh giá