Điệu Bolero trong đệm hát Ukulele – Tự học Ukulele

Điệu Bolero:

Nhịp 4/4, (hoặc 2/2)thường được sử dụng trong các bài hát nhạc vàng, cách đánh như sau:
Bolero: X.xxxxXxXx (Âm kêu: Bùm chách chách chách chát bùm chát bùm chát)
(3 x nhỏ sẽ đánh nhanh, tổng trường độ 3 x nhỏ chỉ bằng 1 x đen bình thường, hoặc có thể dùng kĩ thuật búng 3 ngón áp út, giữa và ngón trỏ cho 3x nhỏ này)
Áp dụng vào bài hát:
Giọt lệ đài trang:
Ngày [Am] xưa ai lá ngọc cành [Dm] vàng,
Ngày xưa ai quyền quý cao [C] sang
[E] Em chính em ngày xưa đó.
[E] Ước xây đời [Am] lên [Am] tột đỉnh nhân [E] gian
Ngày [Am] xưa ai tiếng nhạc cung [Dm] đàn,
Ngày xưa anh nghệ sĩ lang [C] thang
[E] Tôi chính tôi ngày xưa đó,
[E] Cũng đèo bòng mơ người đẹp lầu [Am] hoa.
Rồi [C] một hôm tôi gặp nàng [Am],
Ðem tiếng hát cung [Dm] đàn,
Với niềm yêu lai [Am] láng.
[Em] Nhưng than ôi quá bẽ [C] bàng,
Bao tiếng hát cung [Dm] đàn,
Người chẳng màng còn chê [E] chán.
Nhìn [C] đời thấy lắm phũ phàng [Am],
Mượn tiếng hát cung [Dm] đàn,
Với niềm đau dĩ [Am] vãng,
[Em] Nhưng bao giông tố lan [C] tràn,
Lên gác tía huy [Dm] hoàng.
Xiêu đổ theo nước mắt [Am] nàng.
Bolero chủ yếu dùng cho nhạc vàng, xẩm, và cũng hay dùng cho các bài hát chế,1 số bài hát có thể áp dụng như: Cuộc đời anh sinh viên, huyền thoại rượu(mẹ), Hoa sứ nhà nàng, Ngõ vắng xôn xao…
Đây là bài học nằm trong giáo trình Tự học Ukulele trong 7 ngày.
Đánh giá