10 Điệu Cơ Bản trong Đệm Hát Ukulele – Tự học Ukulele

   Nhịp điệu chính là bất cứ những gì trong một bản nhạc liên quan đến cách bạn đếm thời gian trong bài hát. Nhịp điệu sẽ đóng vai trò tạo nên khung sườn cho bản nhạc đó, những phần còn lại sẽ được thêm vào và tạo nên bản nhạc hoàn chỉnh.

Quy ước

   X gọi là phách xuống bùm , phách x là phách xuống chát (ăn 3 dây dưới hoặc có thể sử dụng phần thịt – ngón cái cho phách X bùm, phần móng- ngón trỏ cho phách x chát sau để tạo 2 tiếng khác nhau (bùm và chát)., l là quạt lên (âm chát), c là chặn, “. “là phách nghỉ .
   Với những tiết tấu rải, phách đầu mình sẽ rải cả 4 dây (gọi là strum) sau đó có thể móc dây (m) hoặc rải dây theo số từ dưới tính lên là dây 1 2 3 4

Sau đây là 10 điệu cơ bản nhất dành cho đệm hát Ukulele (Bao gồm cả bài tập thực hành)

Đây là bài học nằm trong giáo trình Tự học Ukulele trong 7 ngày.
Đánh giá