Bảng Hợp Âm Ukulele Thông Dụng và Nâng Cao

Các hợp âm thông dụng và nâng cao (Không có nốt thăng và giáng)

Các hợp âm có chưa dấu thăng và giáng:

Đây là bài học nằm trong giáo trình Tự học Ukulele trong 7 ngày.

Đánh giá