Anh đã quen với cô đơn | Cảm âm Kalimba, Sáo Trúc, Kalimba Tab

Cảm âm sáo trúc – Anh đã quen với cô đơn

Cảm âm sáo trúc: Anh đã quen với cô đơn - Soobin Hoàng Sơn
Cảm âm sáo trúc: Anh đã quen với cô đơn – Soobin Hoàng Sơn
Anh thường hay vẫn nằm mơ về một ngôi nhà, ở một nơi chỉ có đôi ta 
La Sol La Sol Fa Sol Fa Rê Fa Rê Đô Rê, Fa Rê Fa La La

Nơi đã có anh và em xây từng câu chuyện 

La Sol La Sol Fa Sol Fa Rê Fa Rê

Cùng sẻ chia về những ước mơ

Đô Rê Fa Rê Fa Sol Fa

Trên trời cao, muôn vì sao, soi từng con đường hòa làn mây cùng gió đến đây 

La Sol La Sol Fa Sol Fa Rê Fa Rê Đô Rê Fa Rê Fa La La

Em đã nói sẽ ở bên anh thật lâu 

La Sol La Sol Fa Sol Fa Rê Fa Rê

Chẳng thể quên được những vấn vương 

Đô Rê Fa Rê Fa Sol Fa

Có thể anh mơ chỉ là giấc mơ về một hạnh phúc

Đô2-Rê2 Đô2 La La-Sol Đô Đô Rê2 Đô2 La La Sol Đô2

Nắng phai trên mi ai giờ em nơi đâu có biết chăng nơi này 

Đô2-Rê2 Đô2 La La Sol Đô Rê Fa Sol La Đô2 La Sol Fa

Có lẽ em đã quên rồi từng chiếc ôm trong tiết sang trời trở đông 

Đô2-Rê2 Đô2 La La-Sol Đô Đô Rê2 Đô2 La La Sol Đô2

Những ngón tay ta đan chặt 

Đô2-Rê2 Đô2 La La Sol

Nhìn nhau thật lâu và chẳng cần nói điều gì 

Đô2 Rê2 Đô2 Fa2 Rê2 Fa2 Sol2 La2 Sol2 Fa2

[ĐK]:

Babe, Everynight Alone

Đô2 Rê2 La2 Sol2 La2 Sol2 La2 Sol2 Fa2 Sol2 La2

Đừng để giọt nước mắt vẫn rơi tàn hoa khắp nơi thiếu em babe 

Đô2 Đô2 Rê2 Đô3 Sol2 La2 Sol2 Fa2 Rê2 Đô3 Sol2 La2 Sol2 Fa2 Rê2

Babe, Everynight Alone

Đô2 Rê2 La2 Sol2 La2 Sol2 La2 Sol2 Fa2 Sol2 La2

Lại gọi tên những nỗi nhớ đong đầy

Đô2 Đô2 Rê2 Si2 Đô3 La2 Sol2 Fa2

Bao đam mê cũng đã chóng phai 

La La La La La Sol

Yêu em không biết đúng sai 

La La La La La Sol

Chỉ bằng cảm xúc bằng lý trí bằng tất cả những gì anh có 

La La Si Đô2 Fa Sol La Đô Rê Sol La Fa Sol La

Hay em cho khi hai con tim lệch nhịp 

Sol Sol Sol   Sol Sol Sol Sol Fa Fa

Anh có cố gắng thế nào, em cũng không hiểu được em 

Sol La Si La Sol Fa Sol La Sol Đô Rê Sol

Như là bản thân chính em.

Sol Sol Sol Sol Sol Sol
Đánh giá