Ghen – Erik ft Min | Cảm âm Kalimba, Sáo Trúc, Kalimba Tab

Cảm âm sáo trúc: Ghen – Erik ft Min

Cảm âm sáo trúc: Ghen - Erik ft Min
Cảm âm sáo trúc: Ghen – Erik ft Min

Hai giờ sáng, anh gọi em không nhấc máy
SolFa La, Sol Fa Sol Sol La La
Không một tin nhắn từ tối qua
Fa Rê Fa Sol Rê Sol Fa
Không hề biết em ngủ chưa hay vẫn thức
Sol Fa La, Sol Fa Sol Sol La La
Hay đang ở một nơi rất xa
Fa Fa Rê Rê Fa Sol Fa Sol Fa
Có lẽ em đang vui bên người khác, trong một vòng tay ấm áp
Rê2 Rê2 Đô2 Đô2 La Sol Fa La, Fa Rê Fa Sol La La
Có lẽ anh đang say trong ảo giác, từng hờn ghen như bùng cháy lên
Rê2 Rê2 Đô2 Đô2 La Sol Fa La, Sol La Đô2 Rê2 Đô2 Sol2 Rê2
Bởi vì anh ghen ghen ghen ghen mà
Đô2 Rê2 Fa2 Fa2 Fa2 Fa2 Fa2 (Rê2)Đô2
Vì anh đang yêu em thôi thôi thôi mà
Đô2 Rê2 Fa2 Fa2 Fa2 Fa2 Fa2 (Rê2)Đô2
Là anh đang ghen ghen ghen ghen mà
Đô2 Rê2 Fa2 Fa2 Fa2 Fa2 Fa2 (Rê2)Đô2
Bởi vì anh đã quá yêu em, quá yêu em
Đô2 Rê2 Fa2 Sol2 La2 Fa2 Fa2, La2 Fa2 Fa2
Ba giờ sáng, căn phòng khuya đang ấm áp
Sol Fa La, Sol Fa Sol Sol La La
Bỗng dòng tin nhắn chơt lướt qua
Fa Rê Fa Sol Rê Sol Fa
Em ở đâu? Đã ngủ chưa hay vẫn thức?”
Sol Fa La, Sol Fa Sol Sol La La
Hay bây giờ đây anh đến nhà?”
Fa Fa Rê Rê Fa Sol Fa Sol Fa
Có lẽ anh lo âu không cần thiết, chắc điều đấy anh cũng biết
Rê2 Rê2 Đô2 Đô2 La Sol Fa La, Fa Rê Fa Sol La La
Có lẽ anh đang say trong ảo giác, từng hờn ghen như bùng cháy lên
Rê2 Rê2 Đô2 Đô2 La Sol Fa La, Sol La Đô2 Rê2 Đô2 Sol2 Rê2
Đánh giá