Anh yêu em | Cảm âm Kalimba, Sáo Trúc, Kalimba Tab

Cảm âm sáo trúc – Anh yêu em

Cảm âm sáo trúc: Anh yêu em – Khắc Việt
Cô ấy măt ướt lệ nhòa rồi chạy lại ôm tôi
Đô2 Rê2 Đô2 La La Sol La Đô2 Rê2

Cô ấy nói anh ấy bỏ em rồi 

Đô2 Rê2 Đô2 Đô2 Sib La Sol

Cô ấy giá như người ấy biết dịu dàng như tôi

Đô2 Rê2 Đô2 La La Sol La Đô2 Rê2

Biết lắng nghe cô ấy như tôi 

Đô2 Rê2 Đô2 Đô2 Đô2 Sib La Sol

Cô ây đâu biết được rằng tôi đã yêu cô ấy

Đô2 Rê2 Đô2 La La Sol La Đô2 Rê2

Từ rất lâu đâu phải chỉ như thế này 

Đô2 Rê2 Đô2 Đô2 Đô2 sib La Sol

Cô ấy măt ươt lệ nhoà mà lòng tôi đau lắm, 

Đô2 Rê2 Đô2 La La Sol La Đô2 Rê2

Giá như người ấy là tôi. 

Rê2 Đô2 Đô2 Đô2 Fa2 Đô2 La2

[ĐK]:

Anh sẽ luôn che trở bằng vòng tay ấm áp,

Sol2 La2 Sol2 Fa2 Rê2 Đô2, Đô2 Đô2 Mi2 Fa2 Sol2 La2

Anh sẽ luôn bên em mang đến những bình an 

Sol2 La2 Sol2 Fa2 Rê2 Đô2, Đô2 La2 La2 Sol2 Sol2

Anh sẽ luôn bên em chuyện trò mỗi tối

Sol2 La2 Sol2 Fa2 Rê2 Đô2 Đô2 Đô2 Mi2 Fa2 Sol2 La2

Bên cạnh em mang đến những niềm vui 

La2 Sol2 La2 La2 Sol2 La2 Sol2 Mi2 Fa2 Sol2

Anh vẫn không can đảm để một lần dám nói

Sol2 La2 Sol2 Fa2 Rê2 Đô2 Đô2 Đô2 Mi2 Fa2 Sol2 La2

Anh vẫn luôn giấu mình lặng lẽ bên em thôi 

Sol2 La2 Sol2 Fa2 Rê2 Đô2 Đô2 La2 La2 Sol2 Sol2

Anh ước anh là người hằng ngày được nói anh yêu anh yêu em

Sol2 La2 Sol2 Fa2 Rê2 Đô2 Đô2 Đô2 Mi2 Fa2 Sol2 La2 La2 La 2 La2 Sol2 Sol2 Sol2
Đánh giá