Cùng anh – Cảm âm Kalimba, Sáo trúc, Tab Kalimba


Cùng anh băng qua bao đại dương
D2 R2 M2 M2 M2 R2 M2
Cùng anh đi vượt ngàn con đường

D2 R2 M2 M2 M2 S2 M2
Phiêu lãng như áng mây trời
Mi2 F2 M2 F2 M2 D2
Xanh ngát như giấc mơ ta
Mi2 F2 M2 F2 M2 R2
Và đời vẫn thế, vẫn mãi trôi
D2 si D2 L2, Si2 D2 si2 S2
Tháng năm dài, mình có đôi
La2 S2 D2, L L2 S2
Dù là ngày mưa hay nắng xanh ngời
D2 si D2 L2 L2 si2 L2 S2
Vẫn mong cùng người bước qua
La2 S2 D2 D2 L2 S2

Điệp khúc
Ha..ha…Nắm tay em chặt hơn đi để chẳng lạc mất nhau dẫu mai về đâu
La2 si2 D3 L2 L2 S2 L2 L2 L2 L2 L2 D3 si2 S2 S2 M2 S2
Nép sau lưng anh mọi bộn bề, mọi lo lắng nhẹ như mây bay
Mi2 R2 D2 D2 L2 D2, D2 D2 R2 M2 R2 M2 F2 S2
Siết môi em chặt hơn đi để những dấu yêu ta không nhạt phai
D3 L2 L2 S2 L2 L2 L L D3 si2 S2 S2 M2 S2
Có anh bên em bình yên, ngoài kia bão cũng hóa dịu dàng và ấm áp
D3 si2 L2 L2 S2 L2, L2 D3 R3 R3 R3 S2 S2 M2 S2 L2
Cùng anh băng qua bao đại dương
D2 R2 M2 M2 M2 R2 M2
Cùng anh đi vượt ngàn con đường
D2 R2 M2 M2 M2 S2 M2
Phiêu lãng như áng mây trời
Mi2 F2 M2 F2 M2 D2
Xanh ngát như giấc mơ ta
Mi2 F2 M2 F2 M2 R2
Và đời vẫn thế, vẫn mãi trôi
D2 si D2 L2, Si2 D2 si2 S2
Tháng năm dài, mình có đôi
La2 S2 D2, L L2 S2
Dù là ngày mưa hay nắng xanh ngời
D2 si D2 L2 L2 si2 L2 S2
Vẫn mong cùng người bước qua
La2 S2 D2 D2 L2 S2
.Nắm tay em chặt hơn đi để chẳng lạc mất nhau dẫu mai về đâu
D3 L2 L2 S2 L2 L2 L2 L2 L2 D3 si2 S2 S2 M2 S2
Nép sau lưng anh mọi bộn bề, mọi lo lắng nhẹ như mây bay
Mi2 R2 D2 D2 L2 D2, D2 D2 R2 M2 R2 M2 F2 S2
Siết môi em chặt hơn đi để những dấu yêu ta không nhạt phai
D3 L2 L2 S2 L2 L2 L L D3 si2 S2 S2 M2 S2
Có anh bên em bình yên, ngoài kia bão cũng hóa dịu dàng và ấm áp
D3 si2 L2 L2 S2 L2, L2 D3 R3 R3 R3 S2 S2 M2 S2 L2
Đánh giá