Chạy ngay đi – MTP || Cảm âm Kalimba, Sáo trúc chuẩn

Từng phút cứ mãi trôi xa phai nhòa dần kí ức giữa đôi ta
re la la la sol sol sol fa re la la la sol sol


Từng chút nỗi nhớ hôm qua đâu về lạc bước cứ thế phôi pha
re la la la sol sol sol fa re la la la sol solCon tim giờ không cùng chung đôi nhịp
sol sol fa sol fa sol sol fa


Nụ cười lạnh băng còn đâu nồng ấm thân quen
fa fa fa sol sol sol fa la sol sol


Vô tâm làm ngơ thờ ơ tương lai ai ngờ
sol sol fa sol sol sol sol fa re re


Quên đi mộng mơ ngày thơ tan theo sương mờ
sol sol fa sol sol sol sol fa re re


Mưa lặng thầm đường vắng chiều nay
sol fa fa re la fa sol

In giọt lệ nhòe khóe mắt sầu cay
sol fa fa re la la fa sol

Bao hẹn thề tàn úa vụt bay
sol fa fa re la fa sol

Trôi dạt chìm vào những giấc nồng say
sol fa fa re la la fa sol

Quay lưng chia hai lối
la la la la re2

Còn một mình anh thôi
fa fa sol sol-sol-sol

Giả dối bao trùm bỗng chốc lên ngôi
re la la re la la sol sol

Trong đêm tối
la la re2

Bầu bạn cùng đơn côi
fa fa fa sol sol

Suy tư anh kìm nén đã bốc cháy yêu thương trao em rồi
sol sol fa re la sol la sol sol fa fa re
Đốt sạch hết
la re la
Son môi hồng vương trên môi bấy lâu
la la sol la sol la sol-la sol

Hương thơm dịu êm mê man bấy lâu
la la sol la sol la sol-la sol

Anh không chờ mong quan tâm nữa đâu
la la sol la sol la sol-la sol

Tương lai từ giờ như bức tranh em quên tô màu
la la sol fa sol la sol fa fa fa re

Đốt sạch hết
la re la

Xin chôn vùi tên em trong đớn đau
la la sol la sol la sol-la sol

Nơi hiu quạnh tan hoang ngàn nỗi đau
la la sol la sol la sol-la sol

Dư âm tàn tro vô vọng phía sau
la la sol la sol la sol-la sol

Đua chen dày vò xâu xé quanh thân xác nát nhàu
sol sol fa fa sol la sol sol fa sol sol re
CHẠY NGAY Đi TRƯỚC KHI
Re Fa Sol La Sol

MỌI ĐiỀU DẦN TỒI TỆ HƠN
Fa Fa Fa Fa Fa Sol

CHẠY NGAY Đi TRƯỚC KHI
Re Fa Sol La Sol

LÒNG HẬN THÙ CUỘN TỪNG CƠN
Fa Fa Fa Fa Fa Sol

TỰA GIônG TỐ ĐẾN BÊn GHÉ THĂM
Re Fa Sol La Sol La Sol

TỪ NƠI HỐ SÂU TỐI TĂM
Fa Sol La Sol La Sol

CHẠY Đi TRƯỚC KHI
Re Sol La Sol

MỌI ĐiỀU DẦN TỒI TỆ HƠN
Fa Fa Fa Fa Fa Sol

KHÔnG CÒN Ai CẠNH BÊn Em NGÀY Mai
La Sol La Re La La Sol La

TẠM BIỆT MỘT TƯƠNG Lai NGAnG TRÁI
Re Re Re La La La Re2

KHÔnG CÒN Ai CẠNH BÊn Em NGÀY Mai
La Sol La Re La La Sol La

TẠM BIỆT MỘT TƯƠNG Lai NGAnG TRÁI
Re Re Re La La La Re2

KHÔnG CÒN Ai CẠNH BÊn Em NGÀY Mai
La Sol La Re La La Sol La

TẠM BIỆT MỘT TƯƠNG Lai NGAnG TRÁI
Re Re Re La La La Re2

KHÔnG CÒN Ai CẠNH BÊn Em NGÀY Mai
La Sol La Re La La Sol La

TẠM BIỆT MỘT TƯƠNG Lai NGAnG TRÁI
Re Re Re La La La Re2

BUÔnG BÀN TAY BUÔnG XUÔi HI VỌNG BUÔnG BÌNH YÊn
La Sol La La La La Re La Sol La

ĐÂU CÒN NGUYÊn THÁNG NGÀY RỰC RỠ PHAi ÚA HẰN SÂU TRiỀN Miên
La Sol La La Re Re Sol-La Sol La Re Sol-La Sol La

VẾT THƯƠNG CỨ THÊm KHẮC THÊm MÃI THÊm
La Sol La Sol La Sol La Sol

CHÀ ĐẠP VÙI DẬP DẪM Lên TIẾNG YÊU ẤM Êm
Re Re Re Re La Sol La Sol La Sol

NHÌN LẠI NiỀM TIn TỪNG TRao GIỜ Sao SaU BAo NGU MUỘI Sai LẦM AnH VẪN YẾU MỀM
Re Re Re La Sol La Sol La, La La La Re La Sol La Sol La Re

CĂN PHÒNG GIam CẦM THIêU LinH HỒN CÔ ĐỘC Em TRƠ TRỌI KÊU GÀO XÓT XA
La Sol La Sol La La Sol La Re La La Sol-La Sol Do2 La##

CĂM HẬN TUÔn TRÀO DÂNG Lên NHUỘM Đen GHÌ Đôi VAi ĐỪNG MonG CHỜ THỨ THA
La Sol La Sol La La Sol La Re La La Sol-La Sol Do2 La##

AHHHH
CHÍNH Em GÂY Ra MÀ
La Sol Sol Sol Re

NHỮNG ĐiỀU VỪA DiỄN Ra
La Re Re Sol-La Sol

CHÍNH Em GÂY Ra MÀ, CHÍNH Em GÂY Ra MÀ
La Sol Sol Sol Re, La Sol Sol Sol Re

NHỮNG ĐiỀU VỪA DiỄN Ra
La Re Re Sol-La Sol

HẾT THẬT RỒI
Sol Fa Re
ĐỐT SẠCH HẾT
La Re La

Son môi hồng vương trên môi bấy lâu
Hương thơm dịu êm mê man bấy lâu
Anh không chờ mong quan tâm nữa đâu
Tương lai từ giờ như bức tranh em quên tô màu
Đốt sạch hết
Xin chôn vùi tên em trong đớn đau
Nơi hiu quạnh tan hoang ngàn nỗi đau
Dư âm tàn tro vô vọng phía sau
Đua chen dày vò xâu xé quanh thân xác nát nhàu
Chạy ngay đi trước khi
Mọi điều dần tồi tệ hơn
Chạy ngay đi trước khi
Lòng hận thù cuộn từng cơn
Tựa giông tố đến bên ghé thăm
Từ nơi hố sâu tối tăm
Chạy đi trước khi
Mọi điều dần tồi tệ hơn!
KHÔnG CÒN Ai CẠNH BÊn Em NGÀY Mai
La Sol La Re La La Sol La

TẠM BIỆT MỘT TƯƠNG Lai NGAnG TRÁI
Re Re Re La La La Re2

KHÔnG CÒN Ai CẠNH BÊn Em NGÀY Mai
La Sol La Re La La Sol La

TẠM BIỆT MỘT TƯƠNG Lai NGAnG TRÁI
Re Re Re La La La Re2

KHÔnG CÒN Ai CẠNH BÊn Em NGÀY Mai
La Sol La Re La La Sol La

TẠM BIỆT MỘT TƯƠNG Lai NGAnG TRÁI
Re Re Re La La La Re2

KHÔnG CÒN Ai CẠNH BÊn Em NGÀY Mai
La Sol La Re La La Sol La

TẠM BIỆT MỘT TƯƠNG Lai NGAnG TRÁI
Re Re Re La La La Re2
Đốt sạch hết … Ohhhh
la re la … sol-la sol sol fa sol la sol re

Chính em gây ra mà, chính em gây ra mà
La Sol Sol Sol fa, la sol sol sol re

Đốt sạch hết … Ohhhh!
la re la … sol-la sol sol fa sol la sol re

Đừng nhìn anh với khuôn mặt xa lạ
re fa sol la sol fa sol re

Xin … lang thang trong tâm trí anh từng đêm nữa
sol … sol sol sol sol la sol re fa sol

Quên đi quên đi hết đi
la sol la sol la sol

Quên đi quên đi hết đi
la sol la sol la sol

Thắp lên điều đáng thương lạnh giá ôm trọn giấc mơ vụn vỡ!
Bốc cháy lên cơn hận thù trong anh
Cơn hận thù trong anh
Bốc cháy lên cơn hận thù trong anh
Ai khơi dậy cơn hận thù trong anh
Bốc cháy lên cơn hận thù trong anh
Cơn hận thù trong anh
Bốc cháy lên cơn hận thù trong anh
Ai khơi dậy cơn hận thù trong anh
Không còn ai cạnh bên em ngày mai
Tạm biệt một tương lai ngang trái
Không còn ai cạnh bên em ngày mai
Tạm biệt một tương lai ngang trái
Không còn ai cạnh bên em ngày mai
Tạm biệt một tương lai ngang trái
Không còn ai cạnh bên em ngày mai
Tạm biệt một tương lai ngang trái
Đánh giá