Chỉ Là Không Cùng Nhau – Cảm Âm Sáo Trúc (Tăng Phúc, Trương Thảo Nhi)

Cảm âm Chỉ là không cùng nhau:

Chiều hôm ấy có mưa rơi nhẹ vương mi ai
Re2 mi2 fa2, fa2 mi2 re2 la do2 do2 do2
Con đường ngỡ bước chung đôi bây giờ chia hai
Do2 fa re2, re2 do2 sib la sol la la
Ai nói ra lời gian dối làm tan nát con tim ai.
La sib la sol la sib la sib , sol2 mi2 fa2 mi2
Một người nỡ, một người vỡ bao mộng mơ
Re2 mi2 fa2, re2 mi2 fa2 mi2 re2 mi2

Rời xa nhau dẫu tim vẫn còn mang tên nhau
Re2 mi2 fa2, fa2 mi2 re2 la do2 do2 do2
Chỉ là giấu, giấu che đi ta còn yêu nhau
Do2 fa re2, re2 do2 sib la sol la la
Phía cuối cuộc đời ta hứa sẽ chờ dẫu qua bao lâu.
La sib la sol la sib la sib , sol2 mi2 fa2 mi2
Tình vẫn đậm sâu!
Re2 sol2 re2 mi2
Từng yêu nhau, từng là của nhau thật lâu
La la2 la2, sol2 la2 re3 do3 la2 do3
Đến sau cùng chẳng thể có nhau bạc đầu
Re3 fa2 mi2, fa2 fa2 sib2 la2 sol2 fa2 mi2
Chẳng cần tương lai, chẳng biết có thương đau ngày mai
Fa2 re2 mi2 fa2 fa2 fa2 sib2 la2 la2 fa2 sol2
Chỉ cần nhau.
La2 re2 mi2
Giờ buông tay để được thấy nhau về sau
La la2 la2, sol2 la2 re3 do3 la2 do3
Trả người về những ngày tháng chưa bắt đầu
Re3 fa2 mi2, fa2 fa2 sib2 la2 sol2 fa2 mi2
Ai rồi cũng sẽ tìm được ấm êm sau khổ đau
Fa2 re2 mi2 fa2 fa2 fa2 sib2 la2 la2 fa2 so
Chỉ là không cùng nhau
La2, re2 mi2 do2 re2


Đánh giá