Cách Chạy BASS Guitar (Áp dụng cho Bolero, Slow)

   Chạy bass (hay chạy bè dây bass) là tạo ra một chuỗi những nốt bass được đi theo một quy luật lên xuống hay tạo ra một câu giai điệu ngắn bằng các nốt bass.
   Chạy bass hiểu đơn giản là chèn thêm các nốt có trong âm giai và các nốt này thường là các nốt nằm giữa 2 nốt bass đã được cố định.

Trước khi vào hướng dẫn, ta cùng xét các ví dụ sau:

Ví dụ: Để chuyển từ hợp âm C với nốt bass là nốt C sang hợp âm Am với nốt bass là nốt A trong âm giai C, ta có thể thêm nốt B vào phách cuối của nhịp trước khi chuyển sang hợp âm Am. Việc này tạo ra một hiệu ứng liên kết và có tính hút rất cao từ hợp âm C về hợp âm Am

Một ví dụ khác: Để chuyển từ hợp âm G sang D và sang Em. Thay vì sử dụng bass là nốt D trong hợp âm D thì người ta thường sử dụng nốt F# làm nốt bass của hợp âm D. Mục đích của việc này là để tạo ra chuỗi âm thanh giảm dần liên tiếp G F# E làm cho hòa thanh bắt tai người nghe và có tính liên kết cao hơn.

   Chạy Bass thường được dùng trong 2 điệu là Bolero và Slow, để xem hướng dẫn chi tiết về cách chạy Bass của 2 điệu này mời bạn xem thêm ở 2 bài viết sau:

– Chạy Bass và chuyển hợp âm giữa nhịp trong điệu Bolero
– Cách chạy Bass điệu Slow trong Guitar Đệm Hát


Đánh giá