Bỏ Lỡ Một Người – Cảm Âm Chuẩn – Cảm âm Sáo Trúc, Harmonica, Kalimba (Tone Thấp và Cao)

Cảm âm Bỏ Lỡ Một Người – Lê Bảo Bình (Tone Cao – Rê):

(Thổi từ Fa2)
CŨNG ĐÃ LÂU RỒI MÌNH KHÔnG THẤY NHAU.
Fa2 Fa2 Mi2 Re2 La Re2 La2 Sol2
Em GIỜ Sao HẠNH PHÚC ĐẮM SaY KHÔnG NÀO.
Mi2 Re2 Mi2 La Fa2 Fa2 Mi2 Mi2 Re2
BÊn AnH THÌ MƯA, BÊn Em CÓ NẮNG CHƯA.
Fa2 Fa2 Mi2 Fa2, Sol2 Sol2 Sol2 La2 Sol2
BAo NHIêU DƯ THỪA CHÔn DẤU KỶ NiỆM XƯA.
Mi2 Mi2 Re2 Do2 Do2 Do2 La Do2 Re2

GIÁ NHƯ LÚC NÀY NGƯỜI Ở BÊn AnH
Fa2 Mi2 Fa2 Re2 Re2 La2 Sol2 Sol2
TỰA ĐẦU GỤC NGÃ BÌNH YÊn TRonG AnH ĐẾN LẠ.
Do2 Do2 Re2 Mi2 La Mi2 Mi2 Mi2 La2 Re2
YÊU Em THẬT NHIỀU NHƯNG AnH GẶP PHẢI.
Fa2 Fa2 Mi2 Re2 Fa2 Fa2 Re2 Re2
ĐẮNG CAY BAo ĐiỀU GIÓ RÉT TỪNG CƠN.
La2 Sol2 Mi2 Do2 Mi2 Mi2 Re2 Mi2
CÔ ĐƠN Mi2ẾT AnH CHẶT HƠN
Mi2 Mi2 Fa2 Mi2 Do2 Re2
Điệp Khúc:
BIẾT KHÔnG Em FaẠN ĐƯỜNG MÀ TA QUA NHIỀU LÚC VÔ TÂM.
Re3 Do3 La2 Sol2 Sol2 La2 La#2 Do3 Do2 Do3 Do3 Do3
Đôi KHI AnH VỘI VÃ ĐÃ LÀM Em PHẢI BUỒN.
Sol2 Sol2 Sol2 Fa2 La2 Fa2 Fa2 Sol2 La2 Re2
ĐÃ LÀM Em PHẢI ĐaU.
Fa2 Fa2 Sol2 La2 Sol2
AnH XIn LỖI Em GIỜ NƠI ĐÂU.
Do3 Re3 Mi3 Re3 Do3 Re3 Re3
TAY AnH ĐẤY Sao Em KHÔnG DẮT AnH Đi CÙNG.
Re3 Do3 Re3 Re3 Re3 Re3 Fa3 Mi3 Re3 Do3
CHẲNG CẦN BIẾT BÊn Em Sai HOẶC ĐÚNG.
Sol2 La2 Do3 Do3 Do3 La2 Sol2 La2
VÀ TÌM ĐÂU THẤY HẠNH PHÚC CHO RiênG MÌNH.
Re2 Re2 Do3 Re3 Re3 Mi3 Re3 Re3 Do3
GIỐNG NHƯ Em CÔ GÁI AnH TỪNG YÊU.
La2 Sol2 Sol2 Re2 Mi2 Re2 Do2 Re2
ĐÃ BAo LÂU RỒI CHẲNG THẤY MỞ LỜI.
Fa2 Mi2 Re2 La Mi2 Mi2 Do2 La
Em SẼ QUÊn!
Re2 Mi2 Re2

Cảm Âm Bỏ Lỡ Một người – Lê Bảo Bình (Tone Thấp – La):

(Thổi từ Do2)
Cũng đã lâu rồi mình không thấy nhau.
Do2 do2 si la mi la mi2 re2
Em giờ sao hạnh phúc đắm say không nào.
Si la si mi do2 do2 si si la
Bên anh thì mưa, bên em có nắng chưa
Do2 do2 si do2, re2 re2 re2 mi2 re2
Bao nhiêu dư thừa chôn dấu kỷ niệm xưa.
Si si la sol sol sol mi sol la
Giá như lúc này người ở bên anh.
Do2 si do2 la la mi2 re2 re2
Tựa đầu gục ngã bình yên trong anh đến lạ.
Sol sol la si mi si si si mi2 la
Yêu em thật nhiều nhưng anh gặp phải.
Do2 do2 si la do2 do2 la la
Đắng cay bao điều gió rét từng cơn.
mi2 re2 si sol si si la si
Cô đơn siết anh chặt hơn.
Si si do2 si sol la
Điệp Khúc:
Biết không em đoạn đường mà ta qua nhiều lúc vô tâm.
La2 sol2 mi2 re2 re2 mi2 fa2 sol2 sol sol2 sol2 sol2
Đôi khi anh vội vã đã làm em phải buồn.
Re2 re2 re2 do2 mi2 do2 do2 re2 mi2 la
Đã làm em phải đau.
Do2 do2 re2 mi2 re2
Anh xin lỗi em giờ nơi đâu.
Sol2 la2 si2 la2 sol2 la2 la2
Tay anh đấy sao em không dắt anh đi cùng.
La2 sol2 la2 la2 la2 la2 do3 si2 la2 sol2
Chẳng cần biết bên em sai hoặc đúng.
Re2 mi2 sol2 sol2 sol2 mi2 re2 mi2
Và tìm đâu thấy hạnh phúc cho riêng mình.
La la sol2 la2 la2 si2 la2 la2 sol2
Giống như em cô gái anh từng yêu.
Mi2 re2 re2 la si la sol la
Đã bao lâu rồi chẳng thấy mở lời.
Do2 si la mi si si sol mi
Em sẽ quên
La si la

Đánh giá