Bài 3: Đệm hát và Fingerstyle liên quan gì đến nhau || Khóa học Fingerstyle của Haketu

Đệm hát và Fingerstyle liên quan gì đến nhau ?


  • Các kỹ thuật và kỹ năng xử lý bằng FingerStyle.
  • Hướng dẫn dò tone, dò giai điệu, ký xướng âm, cảm âm, thực hành trên Guitar Pro, và thực hành các bản nhạc được viết sẵn cho giáo trình.
  • Đánh giá