Bài 2: Thế nào là Fingerstyle || Khóa học Fingerstyle Cơ bản của Haketu

Thế nào là Fingerstyle ?

Fingerstyle guitar là một kỹ năng chơi Guitar sử dụng tối đa các kỹ thuật tương tác giữa cơ thể người chơi với cây đàn guitar. Đây là một phong cách chơi mới đầy sáng tạo và rất hấp dẫn.
Tuy nhiên, Fingerstyle – như trước nay từng được biết – luôn là một thử thách không hề đơn giản mà nó đòi hỏi một sự đầu tư nghiêm túc cũng như khả năng nắm bắt những nguyên lý nền tảng.


Bài học tiếp theo: Bài 3: Đệm hát và Fingerstyle liên quan gì đến nhau

Đánh giá