Bài 2: Những yêu cầu để tham gia khóa học || Khóa học Fingerstyle Nâng cao Haketu

Bài 2: Những yêu cầu để tham gia khóa học:


Tiếp theo: Bài 3: Ôn lại một số kỹ năng cơ bản của fingerstyle 

Nếu bạn cảm thấy khóa học fingerstyle này quá sức với mình thì hãy học lại khóa Fingerstyle dành cho người mới tại đây

Đánh giá