Bài 3: Ôn lại một số kỹ năng cơ bản của fingerstyle || Khóa học Fingerstyle Nâng cao Haketu

Bài 3: Ôn lại một số kỹ năng cơ bản của fingerstyle:


Bài học này nằm trong khóa học Fingerstyle Nâng cao được chia sẻ bởi Fb.com/GuitarChiase
Tiếp theo: Bài 4: 5 bài tập bên tay phải

Nếu bạn cảm thấy khóa học fingerstyle này quá sức với mình thì hãy học lại khóa Fingerstyle dành cho người mới tại đây

Đánh giá