Bài 1: Mở đầu || Khóa học Guitar Fingerstyle Nâng Cao Haketu

Bài 1: Mở đầu:


Bài học này nằm trong khóa học Fingerstyle Nâng cao được chia sẻ bởi Fb.com/GuitarChiase
Tiếp theo: Bài 2: Những yêu cầu để tham gia khóa học

Nếu bạn cảm thấy khóa học fingerstyle này quá sức với mình thì hãy học lại khóa Fingerstyle dành cho người mới tại đây

Đánh giá