Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh – Cảm âm Kalimba, Sáo trúcTôi thấy lặng lẽ vương sau hè.
Đô mí sì mí la son mì


Tôi thấy ngày ấy tìm đến đây.
đô mí sì mí, đô són mi

Tôi thấy thanh thản như mây trời.
đô mí sì mí la son mì

Dần dần cứ xa rời tôi
mì fa đố si sòn la

. Tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi.
Đô mí sì mí la son mi

Gọi những bình yên nào ghé chơi.
Đô mí sì mí, đồ són mì

Cần lắm gần lắm sao vời vợi.
Đô mí sì mí, la son mì

Tuổi thanh xuân cũng như mây trời.
Mì son la mí rê si la

Lối về quanh co chẳng níu bước chân tôi về, có còn hôm qua ở đó.
Đô si đô rê sòn mi fas mi rê đồ, đô si đô rê sòn mì

Hết ngày âu lo rồi bỗng mãi hôm nay về thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh.
đô si đô rê, sòn mi fa mi rê đồ, đô si là mí rê sòn la

Thấy yên bình giấc mơ trong lành.
đố si là đố si là mí rê si là

Đánh giá