Mình cùng nhau đóng băng – Cảm âm Kalimba, Sáo trúc

Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa

Đô2 Rê2 Mi2 Son2 Fa2 Fa2 Mi Fa2 Mi2 Rê2 Đô2 Rê2
Thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại
Si Đô2 Rê2 Fa2 Mi2 Mi2 Mi2 Son2 Mi2 Rê2 Mi2 Đô2
Mình phải trải qua
Đô2 Si Son2 La2
Bạn đừng khóc mà
Si Đô2 La2-Si2 Son2
Bọn mình sẽ lớn, sẽ đi trên những con đường mới.
Si Đô2 Son2 La2, Son2 Fa2 Mi2 Fa2 Đô2 La Rê2
Là chưa hôm nào đến lớp sớm như hôm nay
Đô2 Rê2 Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Đô2 Rê2 Rê2
Trời nắng nhẹ, êm đềm, gió lay
Son Rê2 Đô2, Rê2 Đô2, Fa2 Mi2
Là cảm xúc khó nói chỉ biết đứng ngẩn ngơ
Đô2 Rê2 Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Đô2 La Rê2
Níu tà áo dài bay bay
Rê2 Đô2 Rê2 Đô2 Rê2 Rê2-Đô2
Sẽ rất buồn và sẽ hẫng hụt
La2 Mi2 Rê2 Đô2 Son2 Rê2 Đô2
Sau hôm nay ta cách xa rồi
La2 La2 La2 La2 Si2 Son2 Mi2
Đến bao giờ được thêm một lần
La2 Mi2 Rê2 Đô2 Son2 Si Đô2
Chở nhau thong dong trên chiếc xe đạp
Son Fa2 Fa2 Fa2 Fa2 Mi2 Rê2 Đô2
Chorus:
Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa
Đô2 Rê2 Mi2 Son2 Fa2 Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Rê2 Đô2 Rê2
Để mình được sống trọn vẹn khoảnh khắc thiêng liêng lúc này
Si Đô2 Rê2 Fa2 Mi2 Mi2 Mi2 Son2 Mi2 Rê2 Mi2 Đô2
Để đừng quên lãng
Đô2 Si Son2 La2
Để đừng phai nhạt
Si Đô2 La2-Si2 Son2
Để lần cuối ta bên nhau sẽ kéo dài mãi mãi
Si Đô2 Son2 Fa2 Fa2 Fa2 Mi2 Rê2 Đô2 Rê2 Mi2
Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa
Đô2 Rê2 Mi2 Son2 Fa2 Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Rê2 Đô2 Rê2
Thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại
Si Đô2 Rê2 Fa2 Mi2 Mi2 Mi2 Son2 Mi2 Rê2 Mi2 Đô2
Mình phải trải qua
Đô2 Si Son2 La2
Bạn đừng khóc mà
Si Đô2 La2-Si2 Son2
Bọn mình sẽ lớn, sẽ đi trên những con đường mới.
Si Đô2 Son2 La2, Son2 Fa2 Mi2 Fa2 Đô2 La Rê2
Bạn ơi!
Si Đô2
Verse 2:
Bạn có nhớ đến lúc lớp bỗng bị kiểm tra
Đô2 Rê2 Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Đô2 La Rê2
Một đứa học, nhắc cả bọn, chép luôn…
Son Rê2 Đô2, Rê2 Đô2 Đô2, Fa2 Mi2…
Rồi có nhớ đến lúc lỡ trốn học vài hôm
Đô2 Rê2 Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Đô2 La Rê2
Sáng ra, đi xem phim, bao cả rạp
Rê2 Đô2, Rê2 Rê2 Rê2, Rê2 Đô2 Đô2
Sẽ rất buồn và sẽ hẫng hụt
La2 Mi2 Rê2 Đô2 Son2 Rê2 Đô2
Sau hôm nay ta cách xa rồi
La2 La2 La2 La2 Si2 Son2 Mi2
Đến bao giờ được thêm một lần
La2 Mi2 Rê2 Đô2 Son2 Si Đô2
Chở nhau thong dong trên chiếc xe đạp
Son Fa2 Fa2 Fa2 Fa2 Mi2 Rê2 Đô2
Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa
Đô2 Rê2 Mi2 Son2 Fa2 Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Rê2 Đô2 Rê2
Để mình được sống trọn vẹn khoảnh khắc thiêng liêng lúc này
Si Đô2 Rê2 Fa2 Mi2 Mi2 Mi2 Son2 Mi2 Rê2 Mi2 Đô2
Để đừng quên lãng
Đô2 Si Son2 La2
Để đừng phai nhạt
Si Đô2 La2-Si2 Son2
Để lần cuối ta bên nhau sẽ kéo dài mãi mãi
Si Đô2 Son2 Fa2 Fa2 Fa2 Mi2 Rê2 Đô2 Rê2 Mi2
Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa
Đô2 Rê2 Mi2 Son2 Fa2 Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Rê2 Đô2 Rê2
Thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại
Si Đô2 Rê2 Fa2 Mi2 Mi2 Mi2 Son2 Mi2 Rê2 Mi2 Đô2
Mình phải trải qua
Đô2 Si Son2 La2
Bạn đừng khóc mà
Si Đô2 La2-Si2 Son2
Bọn mình sẽ lớn, sẽ đi trên những con đường mới.
Si Đô2 Son2 La2, Son2 Fa2 Mi2 Fa2 Đô2 La Rê2
Bạn ơi!
Si Đô2
Đánh giá