Tình đơn phương – Đan Trường | Cảm âm Kalimba, Sáo Trúc, Tab Kalimba

Hình ảnh có liên quan
intro
Son La La Sib Sib Do2 Do2 Re2 La
Sib-La-Son La La Sib Sib Do2 Do2 Re2 La
Son La Sib Do2 Re2, Re2, Re2, Do2-Sib-La
Verse
Nhiều lần ngập ngừng muốn ngõ ý.
Re Re Re Re Sib La Sib
Tiếng yêu đương sao chưa thành câu.
Do2 Sib La Fa Fa Re (La-)Son
Sợ rằng đường về ko còn xa,
Re Re Re Re Sib La Sib
Để bên em anh đưa lối về.
Do2 Sib La La La Sib Son
Nhiều lần trộm nhìn em thật lâu.
Re Re Re Re Sib La Sib
Nét thơ ngây chưa vương sầu lắng.
Do2 Sib La Fa Fa Re (La-)Son
Nàng đẹp tựa ngàn muôn ánh sao.
Re Re Re Re La Do2 Sib
Dịu dàng mong manh em xinh như cánh hoa đào.
La La Sib Do2 Do2 Do2 Do2 Sib La Son
Refrain
Tình đơn phương. Đôi khi thấy em cười vui lòng anh xao xuyến.
Son La Sib, Re2 Re2 Mi2 Do2 Sib Do2 La Sib Do2 Re2
Nàng ơi hay biết chăng anh đã yêu từ lâu.
Son La Sib Do2 Sib, La Sib La Re (La-)Son
Chorus
Mỗi khi bên em thơ ngây mà dằn lòng đừng nói ra.
Re2 Re2 Re2 Re2 Re2 Re2 Do2 Do2 Do2 Son2 Fa2
E con tim trinh nguyên vương tình sầu chất ngất.
Do2 Do2 Do2 Do2 Do2 Do2 Sib Do2 Re2 Re2
Sợ nụ hồng phai nhanh, em hờn em dỗi. Anh mang cô đơn trên lối về.
Son Son Son Sib Do2 , Do2 Sib Do2 Re2 Re2 Re2 Re2 Re2 Re2 Fa2 Re2
Anh xin yêu em đơn phương thà rằng mình đừng nói ra.
Re2 Re2 Re2 Re2 Re2 Re2 Do2 Do2 Do2 Do2 Son2 Fa2
Để mai đây bên em ta chung về lối cũ.
Son2 Fa2 Fa2 Fa2 Fa2 Re2 Re2 Do2 Re2 Re2
Dù lòng nhiều đớn đau yêu em từ lâu.
Son Son Son Son2 Fa2 La La Fa Son
 

 

Đánh giá