Sài Gòn Đau Lòng Quá – Cảm Âm Sáo Trúc

 

Cảm âm Sài Gòn Đau Lòng Quá:

Cầm tấm vé trên tay
Sol Sol2 Sol2 Mi2 Mi2
Để bay đến nơi xa
Mi2 Re2 Mi2 Re2 Do2
Sài Gòn đau lòng quá
Do2 Do2 Re2 Do2 La2
Toàn kỷ niệm chúng ta
Do2 Si Do2 La2 Sol2
Phải đi xa đến đâu?
Mi2 Fa2 Sol2 Do3 La2
Thời gian quên mất bao lâu?
Re2 Mi2 Fa2 Si2 La2 – Sol2
Để trái tim tôi bình yên như ngày đầu tiên…
Mi2 – Fa2 Sol2 Fa2 Fa2 La Do2 Si La Si Do2

Verse 1:
Mình đã từng hứa
Sol Do2 Re2 Mi2
Bên nhau hết tháng năm dài
Mi2 Mi2 Fa2 Mi2 Re2 Do2
Yêu đến khi ngừng hơi thở
Si Re2 Do2 Si Do2 La
Đến khi ngừng mơ…
Re2 Do2 Si Do2 – Sol
Nắm chặt tay đi hết nhân thế này
Fa2 La Si Mi2 Sol2 Re2 Mi2 Do2
Chân trời hằn chân ta
La Sol La Si Do2
Vô tận là chúng ta…
La Sol La Do2 Si

Mình đã từng hứa
Sol Do2 Re2 Mi2
Đi qua hết bao thăng trầm
Mi2 Mi2 Fa2 Mi2 Re2 Do2
Cho dẫu mai này xa rời
Si Re2 Do2 Si Do2 La
Vẫn không hề đổi dời…
Re2 Do2 Si Do2 – Sol
Có ngờ đâu, đã sớm tan với tành
Fa2 La Si Mi2 Sol2 Re2 Mi2 Re2 – Do2#
Nhặt từng mảnh vỡ xếp vào vali…
Do2 Do2 Do2 Mi2 Re2 Si Do2 Do2
Pre-Chorus:
Cứ càng yêu, cứ càng đau
La2 La Si, Sol2 Si Do2
Cứ càng quên rồi lại muốn đi thật nhiều
Fa2 La Si Sol Sol La2 Sol2 Fa2 Mi2
Tokyo hay Seoul
La2 La2 La2 Mi2 Mi2 Re2
Paris hay New York
La2 La2 Si2 Si2 Do3
Đi càng xa, càng không thể quên…
Fa2 Mi2 Fa2 La Do2 Mi2 Re2
Chorus:
Cầm tấm vé trên tay
Sol Sol2 Sol2 Mi2 Mi2
Để bay đến nơi xa
Mi2 Re2 Mi2 Re2 Do2
Sài Gòn đau lòng quá
Do2 Do2 Re2 Do2 La2
Toàn kỷ niệm chúng ta
Do2 Si Do2 La2 Sol2
Phải đi xa đến đâu?
Mi2 Fa2 Sol2 Do3 La2
Thời gian quên mất bao lâu?
Re2 Mi2 Fa2 Si2 La2 – Sol2
Để trái tim tôi bình yên như ngày đầu tiên…
Mi2 – Fa2 Sol2 Fa2 Fa2 La Do2 Si La Si Do2
Verse 2:
Mình đã từng hứa
Sol Do2 Re2 Mi2
Đi qua hết bao thăng trầm
Mi2 Mi2 Fa2 Mi2 Re2 Do2
Cho dẫu mai này về đâu
Do2 Re2 Do2 Si Do2 La2
Vẫn luôn còn nhau
La2 Sol2 Fa2 Sol2
Nào đâu ai biết sớm cách chia lìa
Mi2 Fa2 Sol2 La2 La2 La2 Mi2 Re2 Re2
Nào đâu ai biết sớm tan với tành
Mi2 Fa2 Sol2 Sol2 Sol2 Re2 Do2#
Nhặt từng mảnh vỡ xếp vào vali…
Do2 Do2 Do2 Mi2 Re2 Si Do2 Do2
Pre-Chorus:
Cứ càng yêu, cứ càng đau
La2 La Si, Sol2 Si Do2
Cứ càng quên rồi lại muốn đi thật nhiều
Fa2 La Si Sol Sol La2 Sol2 Fa2 Mi2
Tokyo hay Seoul
La2 La2 La2 Mi2 Mi2 Re2
Paris hay New York
La2 La2 Si2 Si2 Do3
Đi càng xa, càng không thể quên…
Fa2 Mi2 Fa2 La Do2 Mi2 Re2
Chorus:
Cầm tấm vé trên tay
Sol Sol2 Sol2 Mi2 Mi2
Để bay đến nơi xa
Mi2 Re2 Mi2 Re2 Do2
Sài Gòn đau lòng quá
Do2 Do2 Re2 Do2 La2
Toàn kỷ niệm chúng ta
Do2 Si Do2 La2 Sol2
Phải đi xa đến đâu?
Mi2 Fa2 Sol2 Do3 La2
Thời gian quên mất bao lâu?
Re2 Mi2 Fa2 Si2 La2 – Sol2
Để trái tim tôi bình yên như ngày đầu tiên…
Mi2 – Fa2 Sol2 Fa2 Fa2 La Do2 Si La Si Do2
Bridge:
Ngày tôi chưa từng biết khóc
Mi2 Fa2 Sol2 Do2 Do3 Do3
Ngày tôi chưa từng biết nhớ
Re2 Mi2 Fa2 Si Si2 Si2
Ngày tôi chưa từng biết nỗi buồn ra sao niềm đau xé tim như nào
Do2 Re2 Mi2 Do2 Fa2 Fa2 Si Re2 Re2 Do2 Mi2 Do3 Si2 La2 La2
Ngày người chưa đến mang theo giấc mơ, rồi lại bỏ rơi lúc tôi đang chờ…
Mi2 Mi2 Fa2 Sol2 La2 La2 La2 Do3 Si2, Mi2 Re2 Mi2 Si2 Si2 Si2 La2 Sol2
Chờ người đến dịu xoa tổn thương tôi đã từng…
Si Do2 Re2 Mi2 Do3 Si2 La2 Si2 Fa2#

Đánh giá