Những Bài Solo Guitar Kinh Điển Nhất mà Mọi Guitarist đều biết đến

   Ở bài viết này GuitarShare sẽ tổng hợp đến cho các bạn những bài Solo Guitar đã trở thành kinh điển với mọi thế hệ chơi Guitar và chắc chắn nếu bạn đã học Guitar thì đã biết đến gần như tất cả các bài hát dưới đây.
1/Kiss the rain (Yiruma):

2/Romance (Jeux Interdits)

3/River Flows in You:

4/ Time For Us:

5/ Canon:

6/Pirates Of The Caribbean:

7/My Heart Will Go On:

Đánh giá