Nhạt (Phan Mạnh Quỳnh) – Cảm âm Sáo trúc, Cảm âm Kalimba

Cảm âm Nhạt :

 Ta từng là lẽ sống
La sol la mi2 mi2
Ta từng là ánh sáng nơi nhau
La sol la mi2 mi2 re2 re2
Nhưng điều luon nói trước đây,  
La sol la mi2 mi2 re2, 
cho rằng chuyện chẳng đổi thay 
la sol la mi2 mi2 re2
Hôm nay nên xem lại.
Sol sol sol sol mi
Ta chạy theo ý nghĩ riêng
La sol la mi2 mi2 re2
Ta bận tâm những thứ xung quanh nhiều hơn
La sol la mi2 mi2 re2 re2 la do2
Không phải do kẻ thứ ba, nhưng tại sao cứ cách xa
La sol la mi2 mi2 re2, la sol la mi2 mi2 re2
Dù được gần hơn trước.
Sol sol sol la si
Điều này giống như ta đang phí phạm ngày giờ,
La la sol2 mi2 re2 do2 do2 la sol la la,
 và để cho tháng năm trôi đi không nhiều đợi chờ
 la sol la sol2 mi2 re2 re2 do2 la la la 
Người nói xem ta nên tiếp tục chuyện này để làm gì cơ chứ?
La sol2 (mi2)re2 do2 do2 do2 la sol la sol sol sol la si
ĐK:Vì một khi đã ngưng cố gắng làm người kia vui, 
La sol la sol2 sol2 la2 la2 do2 do2 re2 re2,
ngay trong lúc ấy thấy  như ta sai từ đầu.
 re2 re2 mi2 mi2 mi2 re2 re2 do2 la la
Tình yêu luôn cần những ánh nắng,
La do2 do2 la sol2 la2 la2, 
 và gần đây thôi, đã mất.
do2 do2 re2 re2, (re2) mi2 mi2
Một trong hai điều anh nghĩ tới là ngừng bên nhau,
La do2 do2 la sol2 la2 la2 do2 do2 re2 re2, 
 đôi khi thiếu vắng biết thêm yêu thương biết nhớ.
re2 re2 mi2 mi2 mi2 re2 re2 re2 mi2 mi2
Thế nhưng rồi  anh lại sợ,
Mi2 re2 do2 re2 la la,
 lỡ chỉ mới đôi nơi, ta lạc nhau cả đời.
 mi2 mi2 mi2 re2 re2, re2 do2 re2 la la

2.Điều này giống như mây đen che mờ, 
La la sol2 mi2 re2 do2 do2 la, 
chuyện mình làm nhạt nhòa mắt môi,
la la la la la sol2 mi2,
 bên nhau như chịu cực hình
 re2 do2 do2 la la la
Người có nghe con tim bảo cần làm gì? 
La sol2 mi2 re2 do2 do2 la la la ?
Hoặc là đã quá trễ!
 Sol la mi2 mi2 re2 do2
Ta từng là lẽ sống, ta từng là ánh sáng nơi nhau
La sol la mi2 mi2, La sol la mi2 mi2 re2 re2
Nhưng giờ đây bỗng quá xa
La sol la mi2 mi2 re2 (ngân do2 la )
Chỉ còn lại băng giá
La sol la do2 re2 do2 

Đánh giá