Nàng Thơ Xứ Huế – Cảm Âm Chuẩn – Cảm âm Sáo Trúc

Cảm âm Nàng Thơ Xứ Huế:

Ngả nghiêng cho đời ngẩn ngơ
Do re sol sol mi re sol
Ngả nghiêng nét đẹp Nàng thơ
Do re sol sol mi re sol
Ngả nghiêng thấy hoa cười với ai?
re2 mi2 mi2 re2 la mi2 re2

Về đây sao nghe đời thảnh thơi
(Do) re sol sol mi re sol
Dạ thưa ơi thấy thương
Sol la do2 (do2) re2 do2
Đong đưa in nét dài có hay
(sol) la la sol la re la sol
Mây bay vương gió trời
Sol sol sol la fa
Thương ai để nhớ
Fa fa do re mi
Xin gửi vào tháng ngày ngả nghiêng
Mi re re sol re do re sol
Này gió kể ai nghe nơi đây lạ thay
Sol la sol la do2 do2 do2 sol la do2
Chuyện nơi đây cánh thiên di mỏng manh
Sol la do2 re2 do2 do2 (sol)la do2
Kìa ai hay Nàng thơ ấy lạc giữa đời
Sol la la sol la do2 re la sol
Này gió đẩy đưa hương sen tóc nàng buông
Sol la Sol la  do2 do2 (sol)la do2
Nhẹ nhàng thương ai chốn này
Sol la re2 re2 re2 do2
Ngả nghiêng điệu nam ai kể chuyện Nàng thơ
Do2 re2 do2 re2 do2 re sol la re2 
Thương nhớ thương…
Do2 re2 do2
Đánh giá