Một Đêm Say (Thịnh Suy) – Tab Guitar Solo

Một đêm say Guitar Tab:

Hợp âm:

Verse 1 :
Khi đôi môi em còn [G] đỏ mọng, em muốn nói “em [Em]yêu anh” ? 
Khi men còn trong [C]hơi thở, lại gần hôn anh [G]đi. 
Khi con tim không còn trên[G] đầu, khi hai má em hây hây[Em] 
Em nói em say tiếng[C] đàn, vậy lại gần hôn anh đi. [G]
Chorus :
Lại gần hôn[G] anh, anh sẽ để em mặt trời[Em] 
Lại gần hôn[C] anh, hay em để anh chơi vơi[G] 
Giờ còn đôi ta[G], kia là núi đây là nhà [Em]
Giờ còn đôi[C] ta, em có muốn đi thật[G] xa? 
Verse 2 :
Ta chỉ sống một lần trên [G]đời, suy nghĩ lắm chi em[Em] ơi… 
Bao nhiêu yêu thương[C] trên đời, là vị ngọt trên[G] đôi môi 
Chorus :
Lại gần hôn[G] anh, anh sẽ để em mặt trời[Em] 
Lại gần hôn[C] anh, hay em để anh chơi vơi[G] 
Giờ còn đôi ta[G], kia là núi đây là nhà [Em]
Giờ còn đôi[C] ta, em có muốn đi thật[G] xa? 
Outro :
Khi đôi môi em còn đỏ[G] mọng, khi anh nói “ anh yêu em “ [Em]
Khi anh ta còn[C] say giấc nồng, lại gần hôn [G]anh đi…. 

Đánh giá