Mascara (Chillies) – Tab Guitar Solo

Mascara Guitar Tab:

Hợp âm:

Ver 1:
câu tạm biệt em [D]nói trên môi, 
Anh biết đây là đêm [F#m]cuối bên nhau mà thôi 
Nhìn lại từng khoảnh [Bm]khắc từng tồn tại 
[A]Ta từng khờ dại [G]
Mắt em nhòa đi [D]mascara 
Em trách anh không đi [F#m]đến nơi gọi là nhà 
Dù vạn ngày cũng [Bm]chẳng để lại gì 
[A]Tim mình thầm thì [G]
Chorus:
Mình còn lại gì ngoài cuộc gọi [D]hai giờ đêm 
Mình còn lại gì ngoài ngày dường [F#m]như dài thêm 
Nụ cười mà ta vô tình [Bm]bỏ lại
Trên môi em sớm [A]mai 
Dù xa [G]khuất 
Mình còn lại gì ngoài ngàn lời [D]yêu đã trao
Mình còn lại gì ngoài tình đã [F#m]phai từ hôm nào 
Lại một ngày trôi đi về [Bm]mây ngàn 
Em đi cùng đêm [A]tàn 
Mờ sương [G]khói 
[D] [F#m] [Bm] [A] [G] 
Ver 2:
Câu tạm biệt em [D]nói trên môi, 
Anh biết đây là đêm [F#m]cuối say mà thôi 
Nhìn lại từng khoảnh [Bm]khắc từng tồn tại 
Ta từng khờ [A]dại [G] 
Mắt em nhòa đi [D]mascara 
Em trách anh không đi [F#m]đến nơi gọi là nhà 
Dù vạn ngày cũng [Bm]chẳng để lại gì 
[A]Tim mình thầm thì [G]
Chorus: x 3
Mình còn lại gì ngoài cuộc gọi [D]hai giờ đêm 
Mình còn lại gì ngoài ngày dường [F#m]như dài thêm 
Nụ cười mà ta vô tình [Bm]bỏ lại
Trên môi em sớm [A]mai 
Dù xa [G]khuất 
Mình còn lại gì ngoài ngàn lời [D]yêu đã trao
Mình còn lại gì ngoài tình đã [F#m]phai từ hôm nào 
Lại một ngày trôi đi về [Bm]mây ngàn 
Em đi cùng đêm [A]tàn 
Mờ sương [G]khói 
Câu tạm biệt em [D]nói trên môi, 
Anh biết đây là đêm [F#m]cuối say mà thôi 
Nhìn lại từng khoảnh [Bm]khắc từng tồn tại 
Ta từng khờ [A]dại [G] 

Đánh giá