Mình cùng nhau đóng băng (Thuỳ Chi) – Ukulele Tab

Video Tab Ukulele Mình cùng nhau đóng băng:

Hợp âm: 

 Chorus:
Mình cùng nhau đóng [F]băng trước giây phút chúng ta [G]chia xa 
Thời học sinh lướt [Em]qua nhanh như giấc mơ không [Am]trở lại 
Mình phải trải [F]qua 
Bạn đừng khóc [C]mà 
Bọn mình sẽ [Dm]lớn, sẽ đi trên những con [G]đường mới. 
Là chưa [F]hôm nào đến lớp sớm như hôm [G]nay 
Trời nắng [Am]nhẹ, êm đềm, gió [Em]lay 
Là cảm [F]xúc khó nói chỉ biết đứng ngẩn [Em]ngơ 
[F]Níu tà áo dài bay [C]bay 
[F]Sẽ rất buồn và [C]sẽ hẫng hụt 
[F]Sau hôm nay ta cách xa [C]rồi 
[F]Đến bao giờ được thêm một [C]lần 
Chở [Dm]nhau thong dong trên [G]chiếc xe [C]đạp 
Chorus:
Mình cùng nhau đóng [F]băng trước giây phút chúng ta chia [G]xa 
Để mình được sống [Em]trọn vẹn khoảnh khắc thiêng liêng lúc [Am]này 
Để đừng quên [F]lãng 
Để đừng phai [C]nhạt 
Để lần cuối [Dm]ta bên nhau sẽ kéo dài mãi [G]mãi 
Mình cùng nhau đóng [F]băng trước giây phút chúng ta [G]chia xa 
Thời học sinh lướt [Em]qua nhanh như giấc mơ không [Am]trở lại 
Mình phải trải [F]qua 
Bạn đừng khóc [C]mà 
Bọn mình sẽ [Dm]lớn, sẽ đi trên những con [G]đường mới. 
Bạn [C]ơi ! 
Verse 2:
Bạn có [F]nhớ đến lúc lớp bỗng bị kiểm [G]tra 
Một đứa [Am]học, nhắc cả bọn, chép luôn [Em]… 
Rồi có [F]nhớ đến lúc lỡ trốn học vài [Em]hôm 
[F]Sáng ra, đi xem phim, bao cả [C]rạp 
[F]Sẽ rất buồn và [C]sẽ hẫng hụt 
[F]Sau hôm nay ta cách xa [C]rồi 
[F]Đến bao giờ được thêm một [C]lần 
Chở [Dm]nhau thong dong trên [G]chiếc xe [C]đạp 
 Mình cùng nhau đóng [F]băng trước giây phút chúng ta [G]chia xa 
Để mình được sống [Em]trọn vẹn khoảnh khắc thiêng liêng lúc [Am]này 
Để đừng quên [F]lãng 
Để đừng phai [C]nhạt 
Để lần cuối [Dm]ta bên nhau sẽ kéo dài mãi [G]mãi 
Mình cùng nhau đóng [F]băng trước giây phút chúng ta [G]chia xa 
Thời học sinh lướt [Em]qua nhanh như giấc mơ không [Am]trở lại 
Mình phải trải [F]qua 
Bạn đừng khóc [C]mà 
Bọn mình sẽ [Dm]lớn, sẽ đi trên những con [G]đường mới. 
Bạn [C]ơi ! 
Mình cùng nhau đóng [F]băng trước giây phút chúng ta chia [G]xa 
Thời học sinh lướt [Em]qua nhanh như giấc mơ không [Am]trở lại 
Mình phải trải [F]qua 
Bạn đừng khóc [C]mà 
Bọn mình sẽ [Dm]lớn, sẽ đi trên những con [G]đường mới. 
Bạn [C]ơi ! 
Đánh giá