Điệu Chachacha trong đệm hát Ukulele – Tự học Ukulele

Điệu Chachacha:

   Nhịp 4/4, Điệu này có nhiều cách đánh rất hay, như sau:
Cách 1: X.xXXxXX (Âm kêu: Bùm . chát bùm bùm chát bùm bùm)
Cách 2: X.xXXxXx (Âm kêu: Bùm. chát bùm bùm chát bùm chát)
Cách 3: X.xlx.xl (Âm kêu: Bùm. chát chát chát. chát chát)
Áp dụng vào bài hát:
Và tôi cũng yêu em
1. Tôi [C] yêu xem một cuốn truyện hay
Tiếng chim hót đầu [F] ngày và yêu biển [G] vắng
Tôi [Dm] yêu ly cafe buổi [G] sáng
Con đường ngập lá [G7] vàng
Tôi [C] yêu hương vị tết ngày xưa
Mái tranh dưới hàng [F] dừa và yêu trẻ [G] thơ
Bữa [Dm] cơm canh cà và điếu [G] thuốc
Giấc ngũ không mộng [G7] mị, và tôi cũng yêu [C] em
ĐK: Và [C] tôi cũng yêu [Dm] em và [G] tôi cũng yêu [C] em
Yêu em rộng [F] ràng yêu em nồng [G7] nàn …
2. Tôi [C] yêu đi bộ dưới hàng cây
Đố vui với bạn [F] bè và ly rượu [G] ngon
Tôi [Dm] yêu trong nhà nhiều cây [G] lá
Và yêu những người [G7] già
Tôi [C] yêu những gì đến tự nhiên
Những câu nói thành [F] thật và yêu ngày [G] nắng
Tôi [Dm] yêu mặc jean và áo [G] trắng
Yêu trăng sáng ngày [G7] rằm và tôi cũng yêu [C] em
ĐK: Và [C] tôi cũng yêu [Dm] em và [G] tôi cũng yêu [C] em
Yêu em rộng [F] ràng yêu em nồng [G7] nàn , yêu em chứa [C] chan
Đoạn sau tương tự, 1 số bài hát khác có thể áp dụng như: Hôm qua em đi chùa hương, Yêu em dài lâu (1 số sáng tác của Đức Huy), 60 năm cuộc đời……

Đây là bài học nằm trong giáo trình Tự học Ukulele trong 7 ngày.

Đánh giá